Articles

Economie vormt beste verklaring voor vruchtbaarheidsniveaus

Een economisch model vormt de beste verklaring voor het vruchtbaarheidsniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van antropologen en zoölogen aan de University of Missouri College op basis van interviews met een groep vrouwen in Bangladesh en officiële bevolkingscijfers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat economie de cruciale factor was in de opmerkelijke daling in de vruchtbaarheid die in bepaalde gebieden van Bangladesh tussen het midden van de jaren zestig en het einde van het voorbije decennium kon worden opgemerkt.

“Er worden drie grote modellen naar voor geschoven om het vruchtbaarheidsniveau te verklaren,” voeren de onderzoekers aan. “Een aantal studies verwijzen vooral naar risico en mortaliteit. Daarbij wordt aangevoerd dat de bevolking aangroeit naarmate de mortaliteit bij kinderen daalt. Dat effect zou echter slechts een tijdelijk karakter kennen, aangezien het aantal geboorten zou terugvallen wanneer de ouders tot de vaststelling komen dat de overlevingskansen van de kinderen zijn toegenomen.”

“Een tweede model is gebaseerd op economie en investering,” zeggen de wetenschappers nog. “Daarbij wordt aangevoerd dat de economische omstandigheden van het gezin bepalend zijn voor de vruchtbaarheidsgraad, zoals de rijkdom van het huishouden of de mogelijke inzet van kinderen als arbeidskracht. Het derde model tenslotte is cultureel ingegeven, waarbij naar voor wordt geschoven dat culturele normen of praktijken, zoals het gebruik van geboortebeperking, bepalend zijn voor de vruchtbaarheidsgraad.”

In de onderzochte Bengaalse regio werd in het midden van de jaren zestig een vruchtbaarheidsgraad van 6,7 kinderen opgetekend. Op het einde van het voorbije decennium was dat echter teruggevallen tot 2,6 kinderen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de daling vooral diende te worden gezocht bij vrouwen die naar de steden verhuisden, een hogere opleiding genoten en ook meer geld verdienden. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat economie een cruciale impact heeft op de vruchtbaarheidsgraad. (MH)

Show More
Close
Close