Economie

Economische recessie laat zich bij jongere werknemer het langst voelen

Economische recessies laten zich bij jongere werknemers langer voelen dan hij hun oudere collega’s. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de University of Michigan en de University of Hongkong. Volgens de onderzoekers blijkt dat economische dalperiodes op het inkomen van jonge werknemers een levenslange impact kan hebben. De wetenschappers wijzen er daarbij op dat werknemers tijdens het begin van hun carrière op de sterkste loonstijgingen kunnen rekenen. Elke verstoring van dat patroon kan dan ook een blijvende impact hebben.

Stimulerende interventies van de overheid tijdens moeilijke economische periodes, kunnen voor jonge werknemers dan ook een grote impact hebben.

Levenslang

“Wanneer bedrijven moeten afslanken, zullen in eerste instantie de contracten worden beëindigd van de werknemers die het meest recent het bedrijf hebben vervoegd,” benadrukt onderzoeksleider Indrajit Mitra, professor economie aan de University of Michigan. “Dergelijke ingrepen kunnen op de carrière en het inkomen van jonge werknemers echter een levenslange impact hebben.”

De onderzoekers wijzen daarbij naar eerdere studies over de impact van economische recessies op de werkgelegenheid. In die omstandigheden bleek het werkloosheidspercentage in de groep tussen eenentwintig en vijfentwintig jaar immers twee keer zo snel toe te nemen als bij collega’s tussen vijfentwintig en vierenvijftig jaar.

“Deze vaststellingen gelden over de hele wereld,” zegt professor Mitra. “Jongeren zijn aan de risico’s van de bedrijfscyclussen veel meer blootgesteld dan hun oudere collega’s. Tijdens die vroege stadia van hun carrière noteren werknemers echter ook de sterkste loonstijgingen. Elke restrictie heeft dan ook mogelijk een blijvende impact.”

“Ons model voorspelt dat bij het werkloosheidsrisico van jonge werknemers tegenover collega’s uit een hogere leeftijdscategorie een sterkere toename laat optekenen wanneer de aandelenmarkt onder grotere druk staat. De impact blijkt ook het sterkste in sectoren die de meest volatiele schommelingen op de aandelenbeurzen tonen.”

“Sommigen betogen dat jongeren vaak werkloos zijn omdat ze niet bereid zijn om te werken,” benadrukt Indrajit Mitra. “Die stelling is echter vergezocht. In werkelijkheid moet men vaststellen dat mensen werkloos worden omdat de bedrijven niet langer bereid zijn hen te rekruteren.”

“In goede economische omstandigheden zijn ondernemingen bereid om jonge kandidaten met een onbewezen potentieel aan te werven. Wanneer het bedrijf een dalperiode doormaakt, durft men echter minder risico’s nemen. Daardoor zullen jongeren tijdens die periodes minder kans hebben een baan te vinden.”

Risico’s

“De impact van economische schokken op de werkgelegenheid kan ook een spiegel zijn van de gevolgen die het beleid van de overheid op de verschillende demografische groepen kan hebben,” zeggen de onderzoekers nog.

“Interventies van de overheid tijdens diepe economische recessies kunnen een gunstige impact hebben op de carrière van jonge werknemers. Dankzij deze tussenkomsten zullen de ondernemingen immers minder zwaar door een crisis worden geraakt, zodat ze sneller geneigd zijn om jongere werknemers aan boord te houden of jongeren te rekruteren.”

“Jonge werknemers die een optimaal verdienmodel willen behouden, zullen anderzijds tijdens het begin van hun carrière mogelijk meer risico’s moeten nemen,” zegt Mitra nog. “In sectoren waar werknemers een groter risico op carrière-schokken lopen, liggen de compensaties meestal hoger. In de wetenschap dat ze tijdens een recessie dubbel zoveel kans lopen hun baan te verliezen, zouden jongeren kunnen overwegen om te kiezen voor een hoger salaris in een baan die minder zekerheid biedt.”

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close