Economie

Een energiestoot krijgen van suiker? Vergeet het…

In tegenstelling tot aanhoudende beweringen is er van een energiestoot door de consumptie van suikers geen sprake. De suikerbom is niet meer dan een mythe. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Humboldt Universität in Berlijn, gebaseerd op een analyse van meer dan dertig studies waarbij ruim dertienduizend consumenten waren betrokken. Er zijn volgens de onderzoekers zelfs aanwijzingen van een tegengesteld effect.

Verscheidene studies zouden immers aan het licht hebben gebracht dat de consumptie van suiker kan leiden tot vermoeidheid. Ook waren er aanwijzingen van een gebrek aan alertheid.

Sport

“Ons onderzoek toonde dat de consumptie van suiker vrijwel geen enkel positief effect heeft op de gevoelens en het gedrag van de mens,” zegt onderzoeksleider Konstantinos Mantantzis, professor psychologie aan de Humboldt Universiteit. “Nergens kon een positief verband – ongeacht de hoeveelheid suiker die wordt geconsumeerd of de aard van de inspanning die moet worden gedaan – worden ervaren.”

“Hieruit blijkt dat suiker niet voor een energiestoot kan zorgen. De consumptie heeft ook geen invloed op de manier waarop het individu denkt of situaties verwerkt. Suiker leidt zelfs op sportgebied niet tot betere prestaties. Dat is een algemene misvatting.”

“In tegenstelling lijkt veeleer dat suiker tot hogere niveaus van vermoeidheid leidt,” werpt professor Mantantzis op. “Na de consumptie van suiker lieten de consumenten immers binnen zestig minuten een daling van de alertheid blijken. Binnen een periode van dertig minuten ervaart men zelfs een toenemend gevoel van vermoeidheid.”

“Toen ik een klein jongen was waarschuwden alle moeders dat men voor het slapengaan geen suiker meer mocht consumeren. Suiker zou immers aanzetten tot activiteit en dan ook een negatieve invloed hebben op de nachtrust. Nu weten we echter dat die waarschuwingen geen enkele grond hadden.”

Soldaten

Experts wijzen erop dat het concept van de suikerbom al lang de ronde doet. “Al op het einde van de negentiende eeuw voegde de Pruisische legerleiding snoep en gebak toe aan het dagelijkse rantsoen van zijn soldaten,” zeggen zij. “Men ging er immers vanuit dat suiker de spieren zou versterken. Die veronderstelling werd ook in de Verenigde Staten door de legerleiding gedeeld.”

Jody Dushay, een endocrinoloog van het Beth Israel Deaconess Hospital, zegt dat het concept van de energiestoot vooral met context heeft te maken. “Misschien raken kinderen opgewonden door het idee snoep te krijgen,” zegt Dushay. “Het actieve gedrag is niet zozeer te danken aan de consumptie van suiker, maar wel aan het gevoel een beloning te ontvangen.”

Tags
Show More
Close
Close