Sectors

Eén op acht mobiele gebruikers is verslaafd aan applicaties

Gemiddeld doet de gebruiker van mobiele applicaties dagelijks beroep op tien programma’s. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Flurry, gebaseerd op gegevens van een half miljoen applicaties op meer dan 1,3 miljard apparaten. Er wordt echter opgemerkt dat een groeiend aantal respondenten minstens zestig keer per dag een applicatie opstart.

Deze groep extreem intensieve gebruikers, die door Flurry worden omschreven als mobile addicts, is volgens de consulent tegenover vorig jaar in aantal meer dan verdubbeld en vertegenwoordigt inmiddels ongeveer 12,5 procent van alle applicatie-consumenten. Vrouwen vormen de meerderheid van deze groep mobile addicts.Terwijl de groep mobile addicts een groei met 123 procent heeft gekend, is er bij de super-gebruikers, die zestien tot zestig keer per dag een applicatie opstarten, sprake van een toename met 55 procent. Bij de matige gebruikers, die minder dan zestien keer een programma activeren, werd een stijging met 23 procent geregistreerd.

“Wereldwijd moeten er inmiddels ongeveer 176 miljoen mobile addicts worden geteld,” voert Flurry aan. “Rekening houdend met het feit dat een dag gemiddeld zestien actieve uren telt, activeren de mobile addicts ongeveer elke zestien minuten een applicatie. Er kan dan ook gemakkelijk worden begrepen dat mobiele applicaties bij de internet-consumptie groter zijn geworden dan desktops.”“Vrouwen vertegenwoordigen 52 procent van de mobile addicts,” zeggen de onderzoekers nog. “Opvallend is echter vooral de spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën. De categorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar, die ongeveer 20 procent van de groep mobiele gebruikers omvatten, blijkt 28 procent van de mobile addicts te vertegenwoordigen.”

“Verder blijkt dat ook moeders een grote kans lopen om bij de mobile addicts gerekend te moeten worden. Bij de vrouwelijke applicatie-gebruikers blijken ook gamers en sportfans sneller geneigd te zijn om bij de mobile addicts te horen. Bij mannen gaat het vooral over gamers en autoliefhebbers.” (mah)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close