Articles

Eerlijkheid is besmettelijk, oneerlijkheid ook

In landen met een hoger corruptie-niveau is ook het individu sneller geneigd tot bedrieglijke praktijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nottingham bij studenten in drieëntwintig landen.

De Britse onderzoekers werpen op dat een corrupte en frauduleuze maatschappijvorm ook een impact blijkt te hebben op de psychologie van het individu. Die maatschappijen tonen volgens de wetenschappers immers aan dat het mogelijk is ongestraft te frauderen. “Eerder onderzoek heeft aangetoond dat corruptie de Europese economie jaarlijks 120 miljard euro verlies berokkent, maar die negatieve impact gaat veel verder dan de materiële welvaart,” zeggen de onderzoekers Simon Gächter en Jonathan Schulz, economen aan de University of Nottingham.

Rechtvaardigheidsgevoel

“Corruptie blijkt immers ook het fundamentele rechtvaardigheidsgevoel van het individu aan te tasten.” Gächter en Schulz stelden vast dat in maatschappijen met een corrupter imago de bevolking ook sneller bereid was om uit eigen winstbejag de regels van een eenvoudig spel met dobbelstenen te overtreden. De onderzoekers merken op dat in het spel met de dobbelstenen geen enkel land volledig eerlijk of corrupt bleek. Wel kon worden vastgesteld dat proefpersonen uit landen met een grotere corruptie-imago, zoals Georgië, Tanzanië en Guatemala in het algemeen vaker bedrog pleegden met het dobbelspel dan hun collega’s uit naties met een meer rechtvaardige reputatie, zoals Oostenrijk, Zweden of Nederland. De onderzoekers benadrukken wel dat de vastgestelde corruptie geen massale vormen aannam, maar kon wel worden genoteerd dat de bedriegers hier en daar met kleine onwaarheden bescheiden winsten probeerden te boeken. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close