Joker

Efficiënt belastingen innen? Kijk dan naar (het oude) Griekenland

De rampzalige manier waarmee Griekenland de voorbije decennia (geen) belastingen inde is ondertussen alombekend. Het oude Griekenland, of meer bepaald de toenmalige stadsstaat Athene, kan wel als voorbeeld dienen. In de vierde tot eerste eeuw voor Jezus-Christus werd op effectieve wijze belasting geheven bij de allerrijksten. Volgens de Amerikaanse historicus Ronda R. Cook inde Athene op twee manieren belasting bij de rijken. Zodra oorlogstijden aanbraken of andere incidenten plaatsvonden, werd een speciale belasting ingevoerd voor de welgestelden. De bovenlaag, ongeveer een derde van de bevolking, moest “eisphora” betalen. Die belasting was gebaseerd op kapitaal, niet op inkomen. Ten tweede was er een systeem waarbij de rijken moesten betalen voor publieke diensten. Bijvoorbeeld voor de zang- en dansgroepen tijdens festivals of voor oorlogsschepen. De Algemene Vergadering koos de projecten uit en selecteerde daarna welke rijken de portemonnee moesten trekken. Kan dit systeem linea recta worden heringevoerd? Nee, natuurlijk niet. Wel kunnen rijke ondernemers, filantropen en andere miljonairs misschien worden verleid om te investeren in infrastructuur. Daarna kan het object naar hen worden vernoemd. De gedachte dat de rijken enige dankbaarheid mogen tonen voor de maatschappij die hen zo rijk heeft gemaakt bestaat dus al langer dan Occupy Wall Street, besluit Cook.

Show More
Close
Close