Economie

Egypte koopt voor 15 miljard dollar Israëlisch gas

De Israëlische gasproducent Delek Drilling gaat, samen met het Amerikaanse concern Noble Energy, over een periode van tien jaar 64 miljard kubieke meter gas leveren aan Egypte. Daarover hebben Delek en Noble een contract getekend met de Egyptische groep Dolphinus Holdings, afnemer van het gas. Het contract heeft een waarde van 15 miljard dollar.

Het gas wordt geleverd door de Israëlische gasvelden Tamar en Leviathan in de Middellandse Zee. Nobel is aandeelhouder in de gasvelden. De leveringen zijn een bewijs van de verbeterde relaties tussen beide landen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft eerder al te kennen gegeven export aan te wenden als instrument voor de uitbouw van betere internationale relaties.

Zohr

De Israëlische leveringen aan Egypte zullen volgend jaar van start gaan. Ooit volgden de gastransporten de omgekeerde weg. De leveringen werden echter begin dit decennium stopgezet, nadat Egypte binnen de Arabische wereld op zware kritiek was onthaald voor zijn economische banden met Israël.

Egypte was ooit een belangrijk exporteur van gas, maar is inmiddels een importeur geworden. De lokale productie neemt af en volstaat zelfs niet meer voor de nationale behoefte. De voorraden worden vooral gebruikt voor de elektriciteitsproductie.

In de toekomst hoopt Egypte echter opnieuw een belangrijk exporteur te kunnen worden. Eind vorig jaar is het land in de Middellandse Zee immers begonnen met de ontginning van het gasveld Zohr, waardoor Egypte opnieuw een belangrijk productieniveau zal kunnen realiseren. Daarmee zal in eerste instantie opnieuw een zelfvoorziening kunnen worden gegarandeerd, waarna opnieuw export zou volgen.

Europese Unie

Egypte zou het Israëlische gas dan ook willen gebruiken om de periode tot de opstart van Zohr te overbruggen. De Israëlische leveringen bieden het land bovendien de mogelijkheid om zijn gasvoorraden goedkoper in te slaan.

Op dit ogenblik moet immers vooral beroep worden gedaan op de aanvoer met tankers. Voor de Israëlische leveringen zou daarentegen gebruik gemaakt kunnen worden van een pijpleiding door de Sinaï, die eerder werd gebruikt om Israël met Egyptisch gas te bevoorraden. Ook zou beroep kunnen worden gedaan op pijpleidingen die beide landen met Jordanië verbinden.

Voor Israël betekent het akkoord een nieuwe bron van inkomsten. Twee jaar geleden werd ook al met Jordanië een akkoord gesloten voor 10 miljard dollar gasleveringen.

De Israëlische premier Netanyahu kijkt ook naar andere potentiële exportmarkten. Onder meer wordt gehoopt op de Europese Unie, die zijn energiebevoorrading immers wil diversifiëren om minder afhankelijk te worden van de import van Russisch gas.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close