Sectors

Elektriciteitsverbruik licht gedaald

Het Belgisch elektriciteitsverbruik is het voorbije jaar licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. De daling is volgens Elia vooral te wijten aan de milde temperaturen tijdens het voorbije jaar. Het verbruik via het Elianet kwam het voorbije jaar uit op 88,8 terrawattuur. Dat is 0,7 % lager dan het jaar voordien. De tweede helft van de winter van 2006-2007 was volgens Elia bijzonder mild en werd gevolgd door een normale zomer en een zachte herfst. Als de invloed van het weer niet wordt meegerekend, neemt het elektriciteitsverbruik elk jaar licht toe. Die toename bedroeg lang 1,5 % per jaar, maar neemt stilaan af naar 1 % per jaar. Dat heeft vooral te maken met maatregelen rond rationeel energiegebruik. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close