Articles

Elke regio heeft zijn eigen type inwoners gevormd

Inwoners van dezelfde geografische omschrijvingen lijken, zoals vaak in de volksmond wordt beweerd, daadwerkelijkeen aantal gemeenschappelijke karaktereigenschappen te vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge bij anderhalf miljoen Amerikaanse burgers. De onderzoekers stelden vast dat bepaalde regio’s als een gemeenschap met creatief ingestelde inwoners kunnen worden bestempeld, terwijl elders vriendelijkheid of geslotenheid als overheersende karaktereigenschappen naar voor kunnen worden geschoven. De onderzoekers merken op dat er een aantal historische factoren kunnen worden gevonden die aan de basis van deze opmerkelijke verschillen zouden kunnen liggen.

“In de volksmond worden aan inwoners van bepaalde gebieden vaak ook specifieke karaktereigenschappen toegewezen,” benadrukt onderzoeksleider Peter Rentfrow, professor psychologie aan de University of Cambridge. “Die percepties blijken echter ook een grond van waarheid te bevatten. De resultaten van het onderzoek, waarbij de respondenten over een periode van twaalf jaar informatie verstrekten over hun persoonlijkheid en hun woonplaats, bleken in een aantal gevallen opmerkelijke overeenkomsten te vertonen met de percepties die bij de bevolking aanwezig zijn.” Onder meer bleek dat inwoners van de Amerikaanse oostkust en westkust zowel ontspannen als creatief zijn, terwijl bewoners van een aantal continentale regio’s een vriendelijke en conventionele uitstraling hebben.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat inwoners van vriendelijke en conventionele regio’s minder kapitaalkrachtig waren, minder hoogopleid bleken en zich ook politiek conservatiever opstelden. Bovendien bleken de bewoners van deze conventionele gebieden ook op het gebied van gezondheid minder goed te scoren dan landgenoten in andere regio’s. Daarentegen bleken de creatieve regio’s een cultureel en etnisch diverse bevolking te tellen, waarbij politiek een progressieve houding naar voor kwam en ook een grotere welstand bleek. De typische karaktereigenschappen die in bepaalde regio’s naar voor komen, kunnen volgens de onderzoekers mogelijk worden verklaard door een aantal fenomenen zoals migratie of sociale invloed.

“Vriendelijkheid wordt vaak gekoppeld aan honkvastheid en uit het onderzoek is inderdaad gebleken dat veel inwoners van zogenaamd vriendelijke regio’s al langer in het gebied wonen,” verduidelijkt professor Rentfrow. “Daarentegen blijken creatieve regio’s een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op jonge mensen, professionals en immigranten die op zoek zijn naar educatieve opportuniteiten of een verdere carrière-ontwikkeling.” Het fenomeen kan volgens waarnemers ook een onderliggende verklaring vormen voor de toenemende polarisatie van het politieke landschap van de Verenigde Staten. De creatieve regio’s blijken eerder geneigd te zijn democratisch te stemmen, terwijl de conventionele regio’s republikeins zouden kiezen. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close