Economie

Er is een stad waar Uber meer kost dan een taxi en toch veel succes heeft

De alternatieve taxidienst Uber geniet ook in de Turkse hoofdstad Istanboel een grote populariteit. Nochtans is Istanboel één van de zeldzame locaties in de hele wereld waar het gebruik van Uber voor de passagier duurder blijkt uit te vallen dan de services van de traditionele taxisector. Het succes van Uber wordt in de Turkse hoofdstad echter toegeschreven aan de kwaliteit van de service.

“Net zoals elders in de wereld moet ook in Istanboel een zware concurrentie tussen Uber en de lokale taxichauffeurs worden opgetekend,” aldus het magazine The Economist. “Recent nog werden een aantal chauffeurs van Uber in de Turkse hoofdstad het slachtoffer van fysieke aanvallen. In minstens één geval zou een chauffeur met een pistool zijn beschoten.”

Klacht

“De vakbond van de Turkse taxichauffeurs heeft inmiddels bij de rechtbank een klacht tegen Uber neergelegd,” benadrukt The Economist. “Daarbij wordt gevraagd dat de Turkse autoriteiten de toegang tot de mobiele applicatie van Uber zouden blokkeren, zodat het voor klanten onmogelijk zou worden nog langer ritten aan te vragen.”

De Turkse taxisector vreest aan Uber een belangrijk marktaandeel te zullen moeten afstaan. “Opmerkelijk daarbij is echter dat Uber in Turkije een andere invalshoek hanteert dan in vele andere landen,” zegt The Economist. “In de meeste landen is Uber immers goedkoper dan een gewone taxi. Dat is in Istanboel echter niet het geval. In sommige gevallen moet de gebruiker zelfs rekening houden met een verdubbeling van de prijs tegenover de traditionele taxi.”

“Toch kunnen ook met die hogere tarieven vele reizigers worden aangetrokken. In ruil voor de meerprijs wordt aan de reiziger immers een superieur comfort met propere wagens en een betere service aangeboden.”

Vergunningen

Ondanks die hogere prijs beschouwen de Turkse taxichauffeurs Uber toch als oneerlijke concurrentie. “Chauffeurs van Uber moet immers geen dure vergunning aanvragen,” verduidelijkt The Economist. “Op dit ogenblik telt Istanboel vijftien miljoen inwoners. Dat is ruim zeven keer meer dan tijdens de jaren zestig van de voorbije eeuw.”

“Er zijn momenteel echter achttienduizend taxilicenties uitgegeven. Dat is de voorbije halve eeuw nagenoeg ongewijzigd gebleken. De prijzen van die licenties zijn dan ook gevoelig gestegen. Inmiddels moet voor een licentie ongeveer 430.000 dollar worden betaald. Dat is meer dan het dubbele van de kostprijs van een vergunning in New York of Parijs.”

“Slechts weinig chauffeurs hebben voldoende financiële reserves om een dergelijk bedrag te betalen,” aldus nog het magazine. “Dat heeft de weg vrijgemaakt voor gespecialiseerde investeerders. Zij vrezen echter dat de concurrentie van Uber de licentieprijzen zal doen dalen, waardoor ze zelf met belangrijke verliezen zouden kunnen worden geconfronteerd. Vandaar de sterke reacties op de activiteit van Uber in de Turkse hoofdstad.”

Istanboel is de enige locatie in Turkije waar het online taxiplatform operationeel is.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close