Economie

EU gaat eindelijk regels uitvaardigen voor zelfrijdende wagen

De Europese Unie zal een regelgeving voor zelfrijdende auto’s uitbouwen, waarmee de achterstand tegenover onder meer China en de Verenigde Staten zal kunnen worden ingehaald. Dat zegt de Britse zakenkrant Financial Times, zich baserend op een aantal ingrepen die Violeta Bulc, Europees commissaris voor transport, op dit ogenblik voorbereidt. Bulc zegt dat deze nieuwe regels tot doel hebben om van Europa een wereldleider voor autonome mobiliteitssystemen te maken.

Met de plannen is ook een budget van 450 miljoen euro gemoeid voor investeringen in de wegeninfrastructuur en telecommunicatienetwerken, die nodig zijn om auto’s zonder bestuurder te ondersteunen.

Samenwerking

Onder meer wil Violeta Bulc een nieuwe samenwerking tussen de Europese Commissie, de lidstaten van de Europese Unie en het bedrijfsleven om een regelgeving uit te werken voor zelfrijdende voertuigen. Tevens zal een team van ethische experts worden gecreëerd om antwoorden te vinden op de vragen die onder meer over de verantwoordelijkheid bij eventuele incidenten, zoals ongevallen, zouden kunnen rijzen.

Overheden over de hele wereld werken aan regels om te bepalen op welke manier zelfrijdende voertuigen kunnen functioneren. Verwacht wordt immers dat de technologie de volgende decennia een ingrijpende impact zal hebben op het bedrijfsleven en het transport.

Autofabrikanten zoals General Motors, Volkswagen en Ford, maar ook technologiegroepen zoals Waymo, hebben al plannen aangekondigd om hun zelfrijdende technologie de volgende jaren in het verkeer te willen introduceren.  General Motors wil volgend jaar al een vloot van robo-taxi’s opstarten, terwijl Waymo heeft aangekondigd dat zijn driverless-service de volgende maanden volledig operationeel zal zijn.

Grensoverschrijdend

Zowel in China als de Verenigde Staten wordt gewerkt aan regels die zelfrijdende wagens wettelijk de mogelijkheid zullen bieden om over de grenzen van provincies of deelstaten te functioneren. In de Europese Unie hebben enkele lidstaten, zoals Duitsland en Groot-Brittannië, al wel de nodige maatregelen voorzien om de inzet van zelfrijdende auto’s mogelijk te maken, maar tot nu toe is er voor autonome voertuigen nog altijd geen algemeen Europees kader uitgewerkt.

Nochtans is een grensoverschrijdende wetgeving voor autonome voertuigen cruciaal voor de inzet van de technologie in sectoren zoals transport, die voor hun werking afhankelijk zijn van lange verplaatsingen door verschillende landen. “Het nieuwe partnership tussen de Europese Unie, de lidstaten en de industrie moet zorgen dat het onderzoek en de introductie op de meest efficiënte manier gebeuren,” aldus Violeta Bulc.

Het initiatief van Bulc is een belangrijke stap om een wetgevend kader te creëren dat voor alle lidstaten van de Europese Unie geldt. De Europese Commissie coördineerde twee jaar geleden ook al een test met gedeeltelijk autonome vrachtwagens. Daarbij werd gebruik gemaakt van konvooien van vrachtwagens met autonome remtechnologie, die een traject door verschillende landen volgden.

Het nieuwe budget dat door Bulc is aangekondigd komt bovenop een bedrag van 440 miljoen euro dat eerder al voor investeringen in zelfrijdende technologieën was voorzien.

Show More
Close
Close