Articles

EU wil 30% lokale series op Netflix en Amazon

Wanneer streamingdiensten zoals Netflix of Amazon Prime Video in de toekomst activiteiten in de Europese Unie willen ontplooien, zal minstens 30 procent van hun programmering uit lokale content moeten bestaan.

Dat heeft de culturele commissie van het Europese Parlement beslist. Met dat quotum gaan de europarlementairen nog verder dan de Europese Commissie, die minstens 20 procent lokale content had voorgesteld. De streamingdiensten moeten daarbij ook producties garanderen in de taal van de landen waar ze actief zijn. DigitalEurope, een organisatie die de belangen van de internet-bedrijven behartigt, noemt de maatregel contraproductief. Een aantal Europese landen maken al gebruik van eigen quota. Onder meer in Frankrijk is al langer bepaald dat de programmering van streamingdiensten zelfs voor 60 procent uit Europese producties bestaan.

Amendementen

Netflix, dat zich tegen de introductie van opgelegde quota verzet, zegt anderzijds met zijn huidige catalogus al ruimschoots te voldoen aan de voorwaarden die de Europese Unie naar voor wil schuiven. De Duitse europarlementsleden Sarbine Verheyen en Petra Kammerevert, de twee auteurs van het voorstel, zeggen bij de voorbereiding van de tekst meer dan duizend amendementen te hebben ontvangen. “Die activiteit getuigt de bezorgdheid van de bedrijfswereld over de uitbreiding van de omroepwetgeving naar online services,” benadrukt Verheyen. In zijn commentaren zegt DigitalEurope dat de quota geen enkele daadwerkelijke bescherming voor lokale producenten zullen kunnen garanderen, maar bovendien de keuze van de consument zullen beperken en een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van nieuwe economische modellen. Bovendien wordt opgemerkt dat het voorstel tevens tegen de Europese wetgeving indruist. Daarbij wordt verwezen naar de verplichting die aan de streamingdiensten zou worden opgelegd om financieel aan de nationale filmfondsen deel te nemen. “De Europese wetgeving bepaalt dat lidstaten alleen zeggingsmacht hebben over omroepen die op het eigen grondgebied zijn gevestigd,” wordt er betoogd. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close