EconomieTech

Europa krijgt ‘een Airbus voor batterijen’. Too little, too late..?

In Parijs hebben de Franse minister van Economie Bruno Le Maire (rechts op de foto) en zijn Duitse collega Peter Altmaier (links) tijdens een persconferentie aangekondigd dat beide landen samen 5 à 6 miljard euro gaan investeren in de oprichting van ‘een Airbus voor batterijen’. Ook België, Italië, Finland, Polen en Oostenrijk zouden aan het project meewerken.

Beide ministers deden de aankondiging in het kader van de ‘IPCEI’ ( of Important Projects of Common European Interest)

Het gaat om een belangrijke ontwikkeling nu de auto-industrie in volle transformatie is. Daarbij worden de machtsposities in de sector drastisch gewijzigd. Het eerste slachtoffer daarbij is opnieuw… Europa.

Vandaag rijden er wereldwijd amper 4 miljoen elektrische wagens rond. Maar volgens schattingen van het Joint Research Center (de dienst wetenschap van de EC) zal dat aantal tegen 2028 stijgen tot 50 à 200 miljoen en tot 900 miljoen in 2040. 

Elektrische batterij vertegenwoordigt 30 tot 40% van de waarde van een auto

Een elektrische batterij vertegenwoordigt ruim 30 tot 40% van de waarde van een wagen. Maar net op dat vlak is Europa uiterst kwetsbaar. De afhankelijkheid van Europa inzake de vijf basisgrondstoffen die voor batterijen nodig zijn (lithium, nikkel, kobalt, mangaan en grafiet) is zo goed als totaal. Deze vijf grondstoffen treft men slechts in een zeer beperkt aantal landen aan, waaronder Chili, India en Japan.

In een nota aan klanten schrijft Patrick Artus van de Franse zakenbank Natixis dat de desindustrialisering van de eurozone nog zal versnellen. Voornamelijk door de overschakeling van benzinewagens naar elektrische voertuigen. Deze batterijen maakt men bijna exclusief in Azië. Hij voorspelt dan ook een groot verlies aan toegevoegde waarde en tewerkstelling in de Europese autosector.

Volgende grafieken illustreren de stelling van Artus.

1. Tewerkstelling in de Europese productie-industrie

2. Delokalisering van de industrie naar opkomende economieën, incl. China

Deze trend zal zich volgens Artus vooral in de auto-industrie manifesteren. Vooral de nieuwe regelgeving inzake de uitstoot van CO2 zal Europese automakers verplichten zeer snel over te schakelen van benzinewagens op elektrische voertuigen. Maar de elektrische batterij vertegenwoordigt 30 tot 40% van de waarde van zo’n elektrische wagen. En ze wordt bijna uitsluitend in Azië geproduceerd. Onderstaande tabel maakt duidelijk dat men bijna over een monopolie mag spreken.

3. Europa is een marginale speler inzake productie van batterijen

De totale productie van elektrische batterijen in Europa bedraagt vandaag niet eens 12 GWh of 3% van de wereldproductie, tegen 85% in Azië. Daarvan produceert Frankrijk vandaag 1,1GWh en Duitsland 0,7 GWh. De VS produceren 50 GWh, China 217 GWh.

De Europese auto-industrie dreigt dus snel met een verlies van 30% aan toegevoegde waarde te worden geconfronteerd op 50% van de totale productie. Dat is het deel dat in 2025 door elektrische wagens zal worden ingenomen. Dat verlies zou een reductie met 1% van het Europese bbp betekenen en dus een macro-economische schok veroorzaken.

Dat Europa nu werk maakt van ‘een Airbus voor batterijen’ is dus heugelijk nieuws. Of het too little, too late is zullen we snel te weten komen.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close