Economie

Europese migranten hebben geen enkele negatieve impact op Britse arbeidsmarkt

Britse bedrijven hebben de voorbije periode werknemers uit andere Europese landen niet in eerste plaats aangeworven omdat daarmee op lonen kon worden bespaard, maar wel omdat bij deze medewerkers nagenoeg nooit voor werkverlet moet worden gevreesd.

Dat is de boodschap van een rapport van het Britse Migration Advisory Committee (MAC), die de impact van de Europese migratie op de Britse markt moet opvolgen. Er moet volgens het rapport met die vaststelling ook rekening worden gehouden wanneer Groot-Brittannië na de scheiding met de Europese Unie een nieuw immigratie-beleid wil uittekenen.

Referendum

Eerdere rapporten van het Migration Advisory Committee hadden al uitgewezen dat migranten weinig op geen impact hadden op de gemiddelde lonen in het Britse bedrijfsleven. Nochtans vormde de migratie een belangrijk onderdeel van het brexit-referendum bijna twee jaar geleden.

Voorstanders van een Brits vertrek uit de Europese Unie betoogden daarbij dat migranten uit de Europese Unie een loonsverhoging op de Britse arbeidsmarkt zouden verhinderen. Aangevoerd werd dat Britse werknemers niet langer in staat waren een loonsverhoging te vragen, aangezien de bedrijven vaak beroepen zouden kunnen doen op goedkopere arbeidskrachten uit onder meer Oost-Europa.

“Internationaal onderzoek heeft eerder al aangewezen dat een verhoogde immigratie een positieve impact heeft op de productiviteit,” benadrukt echter Jonathan Portes, professor economie en openbaar beleid aan het King’s College London. “Men moet ermee rekening moeten houden dat de gereduceerde migratie door de brexit wellicht een negatieve impact zal hebben op de Britse economie.”

Tekorten

Het is volgens Portes echter geen verrassing dat de bevolking een verhoogde immigratie met de gereduceerde salarisniveaus in verband brengen. Hij wijst erop dat immigratie in de maatschappij heel zichtbaar is en dan ook gemakkelijk met de vinger kan worden gewezen.

“Wanneer echter naar de concrete gegevens wordt gekeken, wordt het echter duidelijk dat de immigratie uit de Europese Unie een algemeen voordeel biedt aan de Britse economie,” zegt professor Portes nog. “Er kan ook geen enkele negatieve invloed worden ervaren op de binnenlandse werknemers uit de laagste looncategorieën.”

In het rapport wordt nog opgemerkt dat werknemers uit de Europese Unie in de huidige politieke atmosfeer minder snel geneigd zullen zijn om een emigratie naar Groot-Brittannië te overwegen. Daardoor dreigt de Britse arbeidsmarkt echter in de toekomst met een aantal cruciale tekorten geconfronteerd te zullen worden.

Show More
Close
Close