Faillissement betekent meestal einde van het ondernemerschap

Een faillissement betekent voor de meeste betrokkenen meteen ook het definitieve einde van het ondernemerschap. Slechts 18 procent van de gefailleerden zal immers uiteindelijk beslissen een nieuwe zaak op te starten.

Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Brusselse hogeschool Odisee naar de impact van een faillissement op het leven en de toekomst van de betrokkenen. Vorig jaar werden in België tienduizend ondernemingen met een faillissement geconfronteerd. De onderzoekers kwamen onder meer tot de vaststelling dat 43 procent van de slachtoffers van een faillissement aanvankelijk door een periode van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid gaat. Ongeveer 25 procent start een carrière als werknemer of ambtenaar.

Stigma

Wanneer echter voor een herstart als zelfstandig ondernemer wordt gekozen, moet er volgens onderzoeksleider Johan Lambrecht, docent economie en ondernemerschap aan Odisee, met een aantal specifieke problemen rekening worden gehouden. Anderzijds hij aan dat ondernemers ook vaak leerrijke lessen uit het faillissement hebben gehaald. Eén van de grootste problemen blijkt het stigma dat met een faillissement gepaard gaat. Daarnaast wordt vaak gewag gemaakt van een verlies aan zelfvertrouwen, maar ook het sociale netwerk gaat dikwijls gedeeltelijk verloren. Daarbij moet echter wel worden gemeld dat andere ondernemers vaak positiever reageren dan buitenstaanders. Verder moet volgens het onderzoek ook rekening worden gehouden met een minder vlotte relatie met kredietinstellingen of andere financiers en met een last van de schulden uit het verleden. Een aantal ondernemers dreigt na een faillissement bovendien met juridische problemen te moeten afrekenen. De onderzoekers benadrukken wel dat vele ondernemers anderzijds belangrijke lessen trekken uit het faillissement. Onder meer blijkt dat herstarters vaak een beter inzicht hebben verworven in de eigen kennis en expertise, maar hun nieuwe zaak ook efficiënter opvolgen. Bovendien zou sneller beroep worden gedaan op gespecialiseerde begeleiding of partners met een complementaire kennis en vaardigheden.

Tags
Show More
Close
Close