Articles

Fusie op komst tussen havens van Gent en Zeeland

Er komt een fusie tussen de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Dat hebben verscheidene bronnen bekend gemaakt. De fusiegroep zou een plaats verwerven tussen de tien grootste havens van Europa.

Er wordt al langer gesproken over een intensievere samenwerking tussen de drie entiteiten, die als fusiegroep sterker zouden kunnen staan in de concurrentie met grotere collega’s zoals Rotterdam en Antwerpen. Aan consulent McKinsey was de opdracht gegeven een analyse te maken van de voordelen en knelpunten die een eventuele fusie tussen de drie havens zouden kunnen opleveren. Uit dat rapport zou zijn gebleken dat een fusie voor alle betrokken partijen gunstig zou zijn. Twee jaar geleden maakten de Gentse haven en Zeeland Seaports, de koepel boven de havens van Vlissingen en Terneuzen, te kennen naar een intensievere samenwerking te willen streven.

Sterkere positie

Daarbij zouden alle mogelijke samenwerkingsvormen – met inbegrip van een fusie – worden bekeken. Er wordt daarbij op gewezen dat met het kanaal Gent-Terneuzen, dat in het tweede kwart van de negentiende eeuw werd gegraven, al een sterke fysieke verbinding tussen de verschillende havens aanwezig is. Bovendien werd ook de nieuwe zeesluis in Terneuzen al door een grensoverschrijdende investering gefinancierd. Inmiddels is ook al een gezamenlijk haveninformaticasysteem en scheepvaarbegeleiding gepland. Ook wordt door de betrokken havens in het buitenland gezamenlijk promotie gevoerd. Door een fusie zou de kanaalzone Gent-Terneuzen de zevende grootste haven van Europa worden en daardoor ook een sterkere positie op de internationale maritieme markt, onder meer bij de onderhandeling met klanten en gebruikers, verwerven. In het gemeenschappelijk havengebied zijn in totaal ongeveer 550 bedrijven gevestigd, waaronder grote concerns zoals ArcelorMittal, Stora Enso, Dow, Cargill of Cobelfret. De gemeenschappelijke overslag bedroeg vorig jaar 80,1 miljoen ton. De drie havenzones bieden samen werk aan ongeveer 87.500 mensen. De toegevoegde waarde van de kanaalzone wordt geraamd op ongeveer 11 miljard euro.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close