Business

Games vervangen studieboeken

De zogenoemde ’educatieve games’ hebben zich al enige tijd een plaats in het dagelijks onderwijs verworven. Ook universiteiten en het hoger onderwijs hebben de games inmiddels omarmd en vol enthousiasme binnengehaald als onderwijsmateriaal. ’Serious Games’ heten ze daar. Die games zijn niet alleen bestemd voor het onderwijs, maar ook voor beleidsondersteuningen of trainingen van vakmensen uit allerhande beroepen. Wie op deze manier studeert, doet kennis op die wel in boeken staat, maar zich vanuit boeken veel lastiger laat leren. Games zijn ’in’ en sluiten aan op de belevingswereld van de gamegeneratie. Op deze manier leert men spelenderwijs. Het 3D-gezicht is niet voorbehouden aan de technische universiteiten. De Universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam onderhouden een nauwe samenwerking op het gebied van online leer/ spelsimulaties en organiseerden onlangs voor 170 game-experts, docenten en onderzoekers het symposium Spelend Leren in Virtuele Werelden. Vooralsnog zijn het vooral de ontwerpende studenten – van industriële vormgeving tot weg- en waterbouw, van architectuur stedenbouw en kunst tot maritieme of bodemtechniek of vliegtuigbouw – die geconfronteerd worden met het gamen als studieactiviteit. Maar de experts zien hierin slechts een begin. Over enige jaren zullen de serious games hun plek gevonden hebben in alle studierichtingen.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close