Economie

Google heeft 10 keer meer data over jou dan Facebook

Het sociale netwerkbedrijf Facebook wordt op dit ogenblik zwaar op de korrel genomen omdat online informatie van bevolking massaal wordt verzameld en aan derde partijen verkocht, maar in werkelijkheid gaat de internetonderneming Google nog veel verder. Dat blijkt uit een aantal tests die de Ierse webontwikkelaar Dylan Curran heeft opgezet.

Curran kwam daarbij tot de vaststelling dat het gegevensarchief van Google bijna tien keer groter is dan de databank die door Facebook wordt samengesteld. De informatie die Google heeft opgeslagen, gaat ook tien jaar terug in de tijd. Bovendien bleken de data details te omvatten die ook Curran naar eigen zeggen hebben hebben verbijsterd.

Overvleugeld

Dylan Curran zette een onderzoek op om te weten welke informatie Facebook en Google de voorbije jaren over hemzelf hebben verzameld. Daarbij moet volgens hem worden vastgesteld dat Facebook op het gebied van informatie-vergaring door Google compleet wordt overvleugeld.

Het dossier dat Facebook over Curran had verzameld had volgens de webontwikkelaar een omvang van ongeveer 600 megabytes. Dat komt overeen met ongeveer 400.000 Word-documenten. Dat verbleekt echter bij de gegevensbank van 5,5 gigabytes die Google over de Ier had samengeraapt en die een bibliotheek van drie miljoen Word-documenten zou omvatten.

“Het is niet te vatten wat Google over zijn gebruikers weet,” zegt Curran. “Die kennis omvat elke plaats die hij in het verleden heeft bezocht en elke website waarop werd geklikt. Dat geldt zelfs voor bestanden die uit de cloudopslag van Google Drive zijn verwijderd.”

Curran ontdekte onder meer dat Google constant zijn locaties volgde, met inbegrip van de reisduur om zich tussen verschillende punten te verplaatsen. De databank bevatte ook details over zijn hobby’s en interesses en zelfs ramingen over het lichaamsgewicht en het inkomen van de webontwikkelaar.

Het is volgens Curran dan ook verkeerd om een entiteit te vertrouwen die zo veel informatie heeft. “Google probeert alleen maar geld te verdienen, maar op een gegeven moment zal er iemand een gigantische fout maken,” waarschuwt hij.

Cafés

Uit de gegevens bleek dat Google niet alleen wist welke steden Curran de voorbije twaalf maanden had bezocht, maar daarbij waren onder meer ook de namen te vinden van een aantal pubs die hij had bezocht en de tijd die hij op die locaties had doorgebracht. Ook had Google opgeslagen welke route de webontwikkelaar vervolgens had genomen om weer naar zijn thuisbasis te reizen.

Daarnaast wist Google ook welke evenementen Curran had bezocht. De webontwikkelaar wijst er daarbij op Google ook een verslag bewaart van gegevens die de gebruiker uit zijn accounts of digitale archieven heeft verwijderd.

“Google houdt onder meer de volledige zoekgeschiedenis van zijn gebruikers bij,” zegt Curran. “Dat geldt ook voor gegevens die door de gebruiker werden verwijderd. Om die geschiedenis definitief te laten verdwijnen, moeten de gegevens manueel op My Activity worden verwijderd. Dat moet bovendien voor elk gebruikt apparaat individueel gebeuren.”

“Ook elke email die werd verzonden en ontvangen, blijft in de databank van Google bewaard, net zoals de gebruikte applicaties en de activiteiten op YouTube. Dat geldt ook voor elke foto die met een smartphone wordt genomen, waarbij tevens informatie over de locatie en het tijdstip van opname worden opgeslagen.”

Show More
Close
Close