Economie

Griekenland heeft nu 108 van de 110 door de Troïka opgelegde hervormingen doorgevoerd

In Griekenland lijkt de economie stilaan weer op zijn effen te komen. De nationale economie kent weer een groei en het land heeft op de internationale markt opnieuw geld opgehaald. Het land heeft bovendien nagenoeg alle maatregelen geïmplementeerd die door de internationale kredietverstrekkers waren gesteld om Griekenland financieel bij te springen.

Al die positieve elementen hebben de Griekse regering aangezet aan te kondigen niet langer financiële hulp nodig te hebben. Toch waarschuwen analisten dat het herstel van de Griekse financiën nog veel pijn zal kosten. Het land heeft immers een economische implosie gekend die nog nooit eerder in vredestijd was opgemerkt.

Fiscale druk

“Ondanks alle optimistische commentaren moet worden vastgesteld dat de Griekse economie slechts een gedeelte van zijn verliezen heeft kunnen recupereren,” aldus een commentaar van het persbureau Bloomberg. “Eén op vijf inwoners lukt er niet in om een baan te vinden. Een meerderheid is minstens één jaar werkloos geweest.”

“Bovendien heeft een belangrijke groep hoogopgeleiden het land verlaten. Meer dan de helft van de Griekse volwassenen heeft fiscale schulden. Eind vorig jaar stond in het land een belastingsachterstand van meer dan 100 miljard dollar open. Dat komt overeen met 56 procent van de totale Griekse economie.”

“Ook bedrijven staan onder druk omdat de slagkracht van de belangrijkste banken door de strenge kapitaalcontroles is beperkt en bovendien een bedrag van 100 miljard euro aan slechte leningen is opgebouwd,” aldus nog het persbureau. “Binnenkort staan stresstests op het programma, waaruit moet blijken of de banken meer nodig nodig hebben.”

“In afwachting wordt getracht om financiële middelen te vinden met de verkoop van woningen die wegens wanbetalingen werden geconfisceerd. Die beperkte reserves zorgen ervoor dat de banken vaak niet de middelen kunnen aanreiken die het bedrijfsleven voor zijn investeringen nodig heeft.”

Blootstelling

De Griekse premier Alexis Tsipras heeft zich geëngageerd om het internationaal reddingsprogramma af te sluiten wanneer het huidige hulpplan in augustus wordt beëindigd. Om aan de eisen van de internationale kredietverstrekkers tegemoet te komen, moet het land nog twee problemen aanpakken.

In eerste instantie dienen nog een aantal knelpunten rond de verkoop van geconfisceerde eigendommen te worden opgelost. Daarnaast moet ook nog de site van de oude luchthaven van Athene worden verkocht. Dat vormt een onderdeel van de privatiseringen die door de internationale kredietverstrekkers waren geëist.

Griekenland wil nu een buffer van 20 miljard euro creëren. Daarvoor wordt beroep gedaan op het Europese Stabiliteitsmechanisme en de obligatiemarkten. Eerder deze maand haalde Griekenland met de uitgifte van overheidsobligaties al een bedrag op van 3 miljard euro.

Sceptici merken echter op dat Griekenland met deze operaties opnieuw aan de markten zal worden blootgesteld terwijl het land weer op eigen benen probeert te staan en opnieuw een financiële soevereiniteit probeert te verwerven terwijl nog zoveel problemen blijven hangen.

Griekenland heeft door de crisis 20 procent van zijn economie verloren, maar heeft tot nut minder dan 2 procent kunnen terugwinnen.

Om het vereiste budgetsurplus van minstens 3,5 procent te behouden, zal de volgende jaren bovendien vooral op belastingen beroep moeten worden gedaan.

Show More
Close
Close