Articles

Groepsverband leidt tot grotere sociale intelligentie

Sociale karakters hebben ook een grotere maatschappelijke intelligentie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij een populatie van zestig lemuren. De onderzoekers stelden vast dat primaten die in grotere groepen leven, ook over een grotere sociale intelligentie lijken te beschikken. Tijdens experimenten bleken dieren in grotere sociale gemeenschappen zich immers meer bewust te zijn door mensen geobserveerd te worden. Die resultaten tonen volgens de wetenschappers aan dat grotere sociale netwerken een belangrijke impact hebben gehad op de evolutie van complexe sociale vaardigheden.

“Lemuren die in grote groepen leven, zijn meer geneigd om voedsel achter de rug te stelen dan openlijk een poging tot diefstal te wagen,” zegt Evan MacLean, onderzoeker evolutionaire antropologie aan het Lemur Center van de Duke University. “Dit gedrag suggereert dat primaten die in grotere sociale groepen leven, ook over een grotere sociale intelligentie beschikken.” Bedoeling van het experiment was te achterhalen of grotere sociale netwerken direct betrekking hadden op een hogere sociale vaardigheid bij de individuele dieren. De onderzoekers werkten met zes verschillende soorten lemuren om te achterhalen of de dieren sneller zouden proberen voedsel te stelen wanneer mensen niet zaten te kijken.

Exemplaren van grotere sociale groepen, zoals de ringstaartmaki, waren volgens de onderzoekers blijkbaar gevoeliger voor sociale signalen dat hun activiteiten door een mens in het oog werd gehouden en bleken sneller voedsel te stelen wanneer ze veronderstelden niet opgemerkt te worden. Dieren die in kleinere groepen leefden, zoals de mongozmaki, waren veel minder geneigd een onderscheid te maken. De dieren werden ook geconfronteerd met geblinddoekte mensen, maar slechts een kleine minderheid van de lemuren bleek de consequenties van die menselijke handicap te kunnen vatten.

“Het onderzoek is de eerste research die de relatie tussen groepsomvang en sociale intelligentie over meerdere soorten testen,” zegt Evan MacLean. “De bevindingen ondersteunen de hypothese van de sociale intelligentie, die suggereert dat het leven in grote sociale netwerken een drijvende kracht is geweest achter de evolutie van complexe sociale cognitieve mogelijkheden bij primaten, met inbegrip van de mens. Gedragsexperimenten zijn cruciaal om deze hypotheses te testen, want veronderstellingen over intelligentie kunnen niet louter op basis van de hersenomvang naar voor worden gebracht.” (mah)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close