Economie

Het gaat goed met Trump-land, maar nog niet ‘great’

In de Verenigde Staten kon de tewerkstelling de voorbije periode de sterkste groei worden opgetekend in regio’s die bij de jongste presidentsverkiezingen hadden beslist de republikeinse kandidaat Donald Trump te steunen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Indeed, gebaseerd op cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics (BLS).

Opgemerkt werd daarbij dat in republikeinse regio’s de werkloosheid met gemiddeld 0,9 procentpunt is teruggevallen, tegenover een inkrimping met 0,7 procent in gebieden met een democratische stempel. Toch blijken de democratische regio’s economisch nog altijd sterker te presteren dan de republikeinse gebieden.

Lang herstel

“De verschillen in de prestaties blijven echter beperkt,” merkt Jed Kolko, hoofdeconoom van Indeed, op. “Bovendien kan er gewag worden gemaakt van een voortzetting van het lange herstel dat sinds het begin van het presidentschap van Barack Obama kon worden opgetekend.”

“Zowel in republikeinse als democratische gebieden is de werkloosheid sinds het begin van deze eeuw gevoelig teruggevallen. In democratische gebieden wordt nu gewag gemaakt van een werkloosheidsgraad van 4,1 procent, tegenover een niveau van 3,1 procent in republikeinse regio’s. Dat is een kleiner verschil dan op het hoogtepunt van de recessie.”

“Er kunnen verschillende redenen worden opgegeven voor de verbeterde economische situatie in republikeinse gebieden,” aldus het magazine The Economist. “Onder meer moet worden vastgesteld dat een aantal economische sectoren met een sterkere groei – zoals de mijnbouw en maakindustrie – vooral zijn geconcentreerd in gebieden die Trump steunen.”

“Bovendien blijkt de Amerikaanse economie zich op dit ogenblik in een latere fase van expansie te bevinden, waarbij bedrijven vooral meer ongeschoolde arbeiders moeten aanwerven. Die trend werkt in het voordeel van steden met een republikeins karakter. Tenslotte kan ook het vertrouwen bij de supporters van Trump een positieve impact hebben, aangezien consumptie en productie worden aangewakkerd.”

Weekloon

“Hoewel de werkgelegenheidsgraad goed nieuws biedt voor de republikeinse gebieden van het land, blijken de progressieve Amerikaanse regio’s het volgens vele parameters nog altijd veel beter te doen,” zegt The Economist nog. “In gebieden met een republikeinse dominantie wordt een tewerkstellingsgraad van 46 procent geregistreerd, maar in progressieve regio’s loopt dat niveau op tot 49 procent.”

“Bovendien kan worden vastgesteld dat in de democratische regio’s gemiddeld hogere lonen – vooral door het groter aanbod aan functies voor hoger opgeleide werknemers – worden uitbetaald. Republikeinse regio’s hebben een gemiddeld weekloon van 860 dollar, tegenover 1.200 dollar in democratische gebieden.”

Show More
Close
Close