Science

Het gat in de ozonlaag, daar ging het toch goed mee? Blijkbaar niet

Het dichten van het gat in de ozonlaag en vooral het Akkoord van Montreal dat de cfk’s aan banden legde die het veroorzaakten, wordt gezien als een voorbeeld van hoe we, als we dat willen, wel degelijk iets kunnen doen om onze planeet te redden. Maar er is een probleem: we zijn aan het ontdekken dat we dat fameuze gat helemaal niet aan het dichten zijn momenteel. Integendeel.

Volgens Hetnieuwe onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Atmospheric Chemistry and Physics,is het gat van de ozonlaag groter aan het worden. Aanvankelijk dachten we datwe het aan het dichten waren, maar nu blijkt dat het dunner wordt in de lagerestratosfeer boven de niet-polaire gebieden. Dat komt omdat nieuwe stoffen dieonze ozon schaden, massaal in onze atmosfeer komen. Die stoffen, gechloreerdefluorkoolwaterstoffen, worden vooral gebruikt in koelsystemen, piepschuim enindustriële schoonmaakmiddelen. De ozonlaag dreigt zelfs volledig afgebroken teworden.

Ozonlaag wordt steeds dunner

Met een “gat”bedoelen we dus dat de ozonlaag alleen maar dunner wordt om daarna zichzelfopnieuw te herstellen, een seizoensgebonden fenomeen. Maar de onderzoekershebben iets zorgwekkend ontdekt: in de jaren zeventig werd de ozonlaag elkelente dunner en de gevolgen zijn vooral merkbaar in Antarctica, Australië, delenvan Zuid-Amerika en Afrika: schadelijke ultraviolette straling komt vrij. Dat leidttot onder andere huidkankers, oogziektes, verwoesting van gewassen, aantastingvan plankton, enzovoort. 

Show More
Close
Close