Business

HIV heeft vernietigend effect op globaal arbeidspotentieel

In 2005 stierven wereldwijd zo’n 3,5 miljoen werknemers aan Aids. Volgens het ILO (International Labour Organization) heeft Aids een vernietigende invloed op arbeidskrachten in vele landen. Zuid-Afrika, met 5 miljoen dragers van het HIV/Aidsvirus één van de grootste probleemlanden, wil tegen 2011 het aantal besmette werknemers halveren. Volgens Bill Clinton, die zich inzet voor de aidsproblematiek, is vooral India er slecht aan toe. 5,7 miljoen besmette Indiërs maken van India ‘het epicentrum van deze wereldwijd verspreide ziekte’. Volgens het ILO zouden vandaag wereldwijd 35 miljoen werknemers drager zijn van het virus, het merendeel van hen in Afrika. Jaarlijks verliezen 1,3 miljoen mensen hun job omdat ze Aids hebben.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close