Economie

Huurprijzen in Berlijn mogen 5 jaar niet hoger

In Berlijn wil het stadsbestuur de huurprijzen blokkeren. Dat moet een einde maken aan de extreem snelle prijsstijgingen die de vastgoedmarkt van de Duitse hoofdstad de voorbije jaren heeft laten optekenen. De maatregel zou begin volgend jaar moeten ingaan. Daarbij zouden gedurende vijf jaar de huurprijzen geblokkeerd blijven.

De bond van verhuurders heeft zijn leden onmiddellijk opgeroepen snel tot prijsverhogingen over te gaan, voor het stadsbestuur zijn plannen in een wettelijke verordening kan gieten. De initiatiefnemers van de maatregel hadden zich echter aan een dergelijke reactie verwacht en de nodige voorzorgen genomen.

Explosieve prijsstijgingen

De woonkosten zijn in Berlijn de voorbije periode sterk gestegen. Er is sprake van een verdubbeling in een tijdsbestek van een decennium. “Het voorstel zou in Berlijn anderhalf miljoen appartementen tegen nieuwe prijsverhogingen beschermen,” motiveert Katrin Lompscher, Berlijns senator van huisvesting en stadsontwikkeling.

Lompscher, een politica van de socialistische partij Die Linke, betoogt dat er meer dan voldoende wettelijke gronden zijn om de huurprijzen te blokkeren. Lompscher moet het voorstel voor half oktober aan de Berlijnse senaat voorleggen. Die Linke zetelt in het stadsbestuur samen met de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) en Die Grünen.

De nieuwe wet voert niet alleen een verbod op prijsverhogingen in, maar legt ook een maximumniveau op. Burgers die een hogere huur moeten betalen, kunnen aan de eigenaar eisen het verschil terug te betalen. Bij ingrijpende renovaties krijgen de verhuurders wel het recht om het huurtarief te verhogen, maar ook daaraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

De geplande modernisering moet onder meer vooraf bij het stadsbestuur worden gemeld. De werken moeten van de overheid ook een expliciete goedkeuring krijgen. Eigenaars die deze regels naast zich neerleggen, riskeren boetes tot een bedrag van 500.000 euro.

Terugwerkende kracht

Waarnemers merken wel op dat de Berlijnse plannen op de Duitse regering van bondskanselier Angela Merkel zou kunnen wegen. De SPD is immers een coalitiepartner van de Christliche Demokratische Union (CDU) van Merkel. De SPD heeft ook op nationaal niveau een bevriezing van de huurprijzen gevraagd. Angela Merkel heeft anderzijds in het verleden al haar steun voor investeerders uitgesproken. Die situatie zou dan ook tot verdere spanningen tussen de coalitiepartners in de bondsregering kunnen leiden.

De Berlijnse huurprijzen hebben eerder al tot een aantal acties gezorgd. Bewonersorganisaties en sympathisanten vroegen daarbij onder meer de onteigening van grote vastgoedeigenaars.

Haus und Grund, de grootste federatie van Duitse huiseigenaars, heeft al duidelijk zijn ongenoegen over het Berlijnse initiatief laten blijken. Onmiddellijk na de aankondiging van het voorstel gaf de organisatie aan zijn leden de raad onmiddellijk tot prijsverhogingen over te gaan. Op die manier zouden de eigenaars op de introductie van de nieuwe regelgeving kunnen anticiperen.

Lompscher had een dergelijke reactie echter blijkbaar verwacht. In het voorstel van de senator is immers gestimuleerd dat de wet, indien er een meerderheid wordt gevonden, met terugwerkende kracht tot midden juni dit jaar zal ingaan.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close