Articles

VS en VK willen enkel nog ‘nuttige’ immigratie

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dinsdag via zijn minister van Justitie Jeff Sessions aan dat er een einde komt aan het speciale programma DACA, dat kinderen die mee het land werden ingebracht, ondanks dat hun ouders niet over papieren beschikten en dus illegaal in het land verbleven, toeliet in het land te blijven en te werken.

Verschillende Amerikaanse CEO’s, waaronder Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), Sundai Pichai (Google) en andere, hebben de impact van deze beslissing betreurd. Ze wijzen op de belangrijke economische bijdrage die vele duizenden van deze zogenaamde ‘Dreamers’ aan de VS leveren.

Ook de Britse regering wil perk en paal stellen aan de ongebreidelde immigratie binnen de EU. Uit een reeks gelekte documenten moet blijken dat Groot-Brittannië na de Brexit de focus gaat leggen op het aantrekken van hooggeschoolde migranten, terwijl laaggeschoolden de toegang tot het land zal worden bemoeilijkt.

“Wanneer landen mensen ‘illegaal’ beginnen noemen,  splijten we de wereld”

In de New York Times bekritiseert journalist Masha Gessen deze focus op de potentiële economische bijdrage van immigranten:

“De verdedigers van deze immigranten hebben benadrukt dat de beslissing van Trump schade zal toebrengen aan briljante mensen, mensen die diploma’s hebben gehaald, een huis hebben gekocht en voor high-techbedrijven werken. […]

Indien immigratie enkel wordt bepaald vanuit het oogpunt van het economische voordeel dat het opleveren kan, dan zullen onze politici de mensen in 2 categorieën beginnen opdelen:  de ‘nuttigen’ en de ‘illegalen’. Wanneer landen mensen ‘illegaal’ beginnen noemen,  splijten we de wereld.

Wanneer we aanvaarden dat we mensen als de schakels van een systeem gaan beschouwen, verliezen we onze menselijkheid.”

Tags
Show More
Close
Close