Economie

We zijn vandaag gemiddeld 4,4 keer rijker dan in 1950

Het inkomen van de gemiddelde aardbewoner is nu 4,4 keer hoger dan in 1950. Dat blijkt uit een analyse van Max Roser, de oprichter en uitgever van Our World in Data. Roser doceert economie aan de Universiteit van Oxford. Hi staat bekend om zijn onderzoek naar wereldwijde trends inzake leefomstandigheden en de visualisaties van die trends. In zijn meest recente studie keek hij naar de rijkdom van de opeenvolgende gerneraties.  

Bedroeg het gemiddelde inkomen pro capita in 1950 amper 3.300 Amerikaanse dollar, dan was dat in 2016 gestegen tot 14.574 dollar. Dit laatste bedrag was ongeveer grosso modo ongeveer het gemiddelde inkomen van een Amerikaan in 1950. We mogen dus stellen dat iedereen op aarde gemiddeld even rijk is als een Amerikaan toen.

De wereldbevolking steeg in dezelfde periode van 2,5 tot bijna 7,5 miljard mensen. Dit laatste is niet zonder belang. Was de wereldeconomie in diezelfde tijdsspanne gebleven wat ze in 1950 was, dan waren we nu 3 keer armer dan in 1950. Maar een stijging van de wereldbevolking met een factor 3 en een stijging van het gemiddelde inkomen met eeb factor 4,4 betekent dat de economie sinds 1950 is gestegen met een factor 13.

Roser paste zijn berekeningen aan de inflatie aan en maakte de vergelijkingen op basis van de koopkrachtpariteit, een bekende manier een manier om de koopkracht van twee landen te vergelijken.

Inkomen: Azië top, Afrika flopt

Uiteraard worden grote verschillen opgemeten tussen verschillende landen. Zuid-Koreanen (bbp x 32,2), Taiwanezen (30,4 x) en Singaporezen (27,5 x) profiteerden meest van de gigantische economische vooruitgang die op hun continent werd geboekt. Opvallend genoeg zijn het kleinere landen die meest hebben weten te profiteren van de globalisering. Meestal dankzij successen in technologie of financiën. Het Belgische inkomen deed beter dan het gemiddelde en ging er gemiddeld 5,7 keer op vooruit, het Nederlandse zelfs 6,9 keer.

Aan de andere kant van het spectrum vindt men 3 Afrikaanse landen. Onder hen onze voormalige kolonie Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek (beide bbp x 0,5) als trieste verliezers. In beide landen verdubbelde het  gemiddelde inkomen op 60 jaar. Aangepast aan de inflatie gaat het om een halvering. Sierra Leone doet met 0,6 iets beter. Geen van deze landen heeft van de globalisering weten te profiteren, wat de inkomensongelijkheid enkel heeft doen toenemen. Een eenvoudige vergelijking leert ook dat mensen in deze 3 landen vandaag gemiddeld 100 keer armer zijn dan  de Noren.  De beleidsmakers in deze landen dragen dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid, omdat de bevolking er nu slechter aan toe is dan in de rest van de wereld. Dat uit zich in een lagere levensverwachting, ziekte, gebrekkig of onbestaand onderwijs en onder- of slechte voeding.

Een uitgebreide versie van de grafiek staat hier

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close