Articles

Tijd om Google, Facebook en co te onderwerpen aan maatregelen tegen verslaving

Er moeten maatregelen worden genomen om bescherming te bieden tegen de verslavende werking van de diensten van grote technologiebedrijven. Dat staat in een column van journalist Jean Abbiateci in de Zwitserse krant Le Temps.

Abbiateci benadrukt dat bedrijven zoals Facebook, Twitter of Netflix technologieën hebben die geperfectioneerd zijn om de gebruiker vast te houden. “Daarbij wordt gebruik gemaakt van beloningen die op geregelde tijdstippen worden uitgegeven,” zegt hij. “Maar ook wordt een gevoel van ontbering gecreëerd wanneer de services niet worden gebruikt.” “De introductie van het internet betekende een belangrijke verandering in het leven van de mens,” getuigt Abbiateci. “De technologie bood immers een virtueel venster op de wereld en nodigde uit tot grote digitale zwerftochten.” “Dat avontuur reikte van hyperlink naar hyperlink met onze nieuwsgierigheid als enig kompas. De mens was een vrij internaut die volledig uit eigen beweging online activiteiten ontplooide. Over een periode van twintig jaar is dat ecosysteem echter op een radicale manier veranderd.” Abbiateci zegt dat bedrijven zoals Facebook, Google en Apple handelaars in aandacht en publiciteit zijn geworden. “Zij hebben van het internet hun jachtgebied gemaakt,” betoogt hij. “Deze platformen, die inmiddels de meerderheid van de wereldwijde trafiek domineren, zijn erin geslaagd van de mens een slaaf van hun diensten te maken.”

Regelgeving

Likes en allerhande andere diensten en applicaties worden volgens Abbiateci door de grote technologiebedrijven gehanteerd om op een methodische manier de aandacht van de mens te vangen. “Deze services zijn bedoeld om de consument zoveel mogelijk aan zijn mobiele telefoon vast te binden,” merkt hij op. Daarbij wordt volgens de columnist gewiekst ingespeeld op de zwaktes waarmee de consument zich aan beïnvloeding blootstelt. Abbiateci vergelijkt die praktijken met de shot van de druggebruiker. “Onder meer kan verwezen worden naar de menselijke behoefte aan erkenning,” betoogt hij. “De verslavende werking blijkt ook uit de mobiele telefoon, die door de consument gemiddeld tot 2.600 keer per dag zou worden aangeraakt.” De neiging is volgens de columnist groot om dit gedrag een ziekte van de tijd te noemen. “Er zou kunnen worden opgeworpen dat de mens te zwak van karakter is om zich van zijn numeriek knuffeldier los te maken,” zegt hij. “Die opmerking klopt echter niet de werkelijkheid. Het probleem is politiek en zal niet door een numerieke ontwenningskuur worden opgelost.” “Wanneer de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker wordt gelegd, ontsnappen de grote technologiebedrijven aan hun verantwoordelijkheid,” argumenteert Abbiateci. “Kan men een roker verplichten zijn tabaksconsumptie te stoppen zonder de verkoop van nicotine aan te pakken?” “Deze complexe problematiek heeft een politieke aanpak nodig. De autoregulering door de technologiesector is een farce. Er is een duidelijke nood aan de wettelijk kader. Indien de mobiele telefoon eenzelfde impact heeft als gokautomaten of bepaalde geneesmiddelen, lijkt de sector een even strikte benadering te verdienen als de casino’s en de farmabedrijven.” (mah)

Tags
Show More
Close
Close