Business

Is de veestapel een ecologische bedreiging of zegen?

De wereldwijde veestapel hoeft, in tegenstelling tot aantijgingen vanuit verschillende partijen, geen negatieve impact te hebben op het leefmilieu. In werkelijkheid kunnen runderen zelfs een belangrijke ecologische meerwaarde betekenen voor de planeet. Dat staat in het boek ‘Defending Beef: The Case for Sustainable Meat Production’ van de Amerikaanse auteur Nicolette Hahn Niman.

“Runderen worden met vele bedreigingen voor een duurzame toekomst in verband gebracht,” aldus Hahn Niman. “De dieren zouden een gigantische ecologische voetafdruk hebben. Daarbij wordt onder meer gewezen op een enorme waterconsumptie, terwijl ook schade zou worden aangebracht aan planten en bodem.”

“Bovendien wordt opgemerkt dat de veestapel een grote consument is van graan dat gebruikt zou kunnen worden om de honger in de wereld te bestrijden. Tenslotte wordt hun flatulentie in verband gebracht met het broeikasgas methaan.” Niman zegt lange tijd die argumentatie ook zelf gevolgd te hebben, maar door haar kennismaking met de sector van mening veranderd te zijn.

“Niet alleen zijn de alarmerende berichten over de negatieve invloed van vleesconsumptie op de wereld fel overdreven, in werkelijkheid blijkt de veestapel een meerwaarde te kunnen betekenen voor de planeet,” zegt Hahn Niman, wiens echtgenoot ooit het Amerikaanse landbouwbedrijf Niman Ranch opstartte.

De auteur voert aan dat inmiddels al diverse methodes zijn ontwikkeld om onder meer de productie van methaan door de veestapel te beperken, terwijl runderen volgens haar een cruciaal instrument vormen om een degradatie van de ecosystemen van graslandschappen tegen te gaan. Hahn Niman voert aan dat gras onder meer de erosie door wind en water tegenwerkt en onder de oppervlakte grond en water vast houdt.

Voedingswaarde

“Evenmin zijn runderen onaanvaardbare consumenten van water,” zegt de auteur nog. “Onderzoek van wetenschappers aan de University of California heeft uitgewezen dat de productie van rundsvlees slechts een fractie meer water consumeert dan de teelt van rijst, maar wel een veel grotere voedingswaarde heeft.”

“Opmerkelijk is echter ook dat de vleesconsumptie ervan beticht wordt bij te dragen tot het wereldwijde hongerprobleem. In werkelijkheid zijn wereldwijd meer dan één miljard arme mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van de veestapel, terwijl het grootste gedeelte van de wereldwijde veestapel graast op land dat toch niet voor landbouwteelten kan worden gebruikt.”

“Men mag vooral niet vergeten dat runderen in staat zijn om op een eenvoudig dieet van gras te overleven,” aldus Hahn Niman. “Die bron is onuitputtelijk. Om land, water, bodem en klimaat te beschermen kan er niets beter worden gebruikt dan gas. Voor de voeding van de mensheid op lange termijn zal de veestapel een essentieel element blijven.” (mah)

Show More
Close
Close