Articles

Is flexwerk zowel voor man als vrouw geschikt?

Flexwerk past beter bij mannelijke arbeidskrachten dan bij hun vrouwelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent in Groot-Brittannië en de Hans-Böckler Foundation in Duitsland.

De onderzoekers merken op dat de werknemer door de flexibiliteit de neiging heeft meer werkuren te presteren, maar mannen worden daarbij beter beloond dan vrouwen. “In tegenstelling tot wat men intuïtief zou denken, zet flexibiliteit de werknemer aan meer uren te presteren,” zegt onderzoekster Heejung Chung, sociologe aan de University of Kent. “Naarmate de autonomie toeneemt, stijgt ook het aantal overuren.” “Daarvoor bestaan verschillende redenen. In de eerste plaats kan er gesproken worden over een uitwisseling van geschenken, waarbij de werknemer bereid is om in ruil voor een grotere autonomie meer uren te presteren” “Bovendien wil men bewijzen het vertrouwen waard te zijn. Anderzijds is flexibiliteit vaak een onderdeel van een beloningspakket dat aan prestaties is gekoppeld. Tenslotte vervaagt ook de grens tussen werk en privé.”

Beloning

“Er moet echter worden vastgesteld dat autonomie op vrouwen en mannen een verschillende impact heeft,” benadrukt Chung. “Bovendien lijkt het systeem bij te dragen tot een versterking van de  loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers.” “Door de toename van het aantal overuren stijgt ook het inkomen, maar vooral mannen blijken van dat effect te profiteren. Veel vrouwen moeten immers hun werk combineren met huishoudelijke taken, waardoor ze geen ruimte meer hebben om veel overuren te presteren en het loonverschil met hun mannelijke collega’s toeneemt.” “Maar ook wanneer dezelfde prestaties worden geleverd, hebben vrouwen op het gebied van inkomen minder baat bij flexwerk dan mannen,” zegt Chung. “Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat werkgevers de neiging hebben om flexibiliteit voor persoonlijke redenen minder goed te belonen.” “Flexibiliteit kan daardoor nog bijdragen tot een versterking van de traditionele genderkloof.” (mah)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close