Business

Is overspel de norm geworden?

De correctionele rechtbank van Parijs oordeelde in een zaak tussen de zanger Johnny Hallyday en diens voormalige echtgenote dat de bekendmaking van overspel niet als smaad of eerroof kan worden beschouwd. Daarmee bevestigt de rechter dat de maatschappij overspel niet langer als een schande beschouwt. Overspel kan nog wel een reden tot scheiding, zijn maar daarover moeten de partners volgens de rechter zelf beoordelen.

Na een wekenlange vechtscheiding voor de rechtbank van Parijs wordt Johnny Hallyday op één punt in het gelijk gesteld. Het feit dat hij had bekend gemaakt door zijn gewezen echtgenote Adeline Blondieau bedrogen te zijn, is volgens de rechtbank geen smaad en eerroof.

In de huidige tijd is volgens de rechtbank overspel niet langer een gedrag dat maatschappelijk veroordeeld wordt. Daarmee is echter niet gezegd dat overspel nu ook algemeen aanvaard wordt.

In het burgerlijk wetboek blijft trouw een belangrijke plicht voor getrouwde koppels. Maar zowel in Frankrijk als in België vinden rechters overspel op zich niet langer een reden om een scheiding uit te spreken, zolang beide partners de relatie nog een kans willen geven. Het belang van trouw binnen een relatie wordt met andere woorden bepaald door de partners zelf.

“Trouw blijft ook vandaag nog een belangrijke waarde, ook bij jongeren,” benadrukt de Franse sociologe Irène Théry. “Vandaag proberen koppels die trouw echter niet langer sociaal te bewijzen. Partners verlangen tegenwoordig vooral authenticiteit van mekaar. Het is aan de mensen zelf om zich uit te spreken over hun manier van leven en niet aan een externe autoriteit.”

Show More
Close
Close