Economie

Japan heeft een probleem met tatoeages

Buitenlandse toeristen vormen voor de Japanse badhuizen een interessante inkomstenbron, maar zorgen ook ongewild voor grote dilemma’s. Vele toeristen dragen immers een tatoeage, wat in de badhuizen de wenkbrauwen doet fronsen. In Japan worden tatoeages immers vooral met criminelen geassocieerd. Het zicht van beschilderde lichamen in de badhuizen zou dan ook andere Japanse bezoekers kunnen afschrikken.

De uitbaters van de badhuizen staan dan ook vaak voor een moeilijke keuze. De buitenlandse toeristen vormen weliswaar een bijkomende bron van inkomsten, maar tatoeages blijven voor de Japanse bevolking vaak een groot probleem.

Pleisters

“Japanse gangsters spenderen talloze uren in de tattoo-shops om hun hele lichaam te laten beschilderen,” aldus het magazine The Economist. “De tatoeages bewijzen vaak het lidmaatschap van een bende. Ook willen de gangsters met de schilderingen tonen dat ze pijn kunnen verdragen.”

“In de badhuizen is het uiteraard moeilijk deze tekeningen te verbergen. Het zicht van een tatoeages kan dan ook vele andere bezoekers afschrikken. Vaak hebben de uitbaters van de badhuizen en aanverwante instellingen dan ook beslist om klanten met beschilderde lichamen te weigeren. Soms worden ook speciale pleisters aangeboden om de tatoeages te verbergen, maar dat wordt bijzonder moeilijk wanneer het hele lichaam met tekeningen is bedekt.”

Japan ontvangt nagenoeg 29 miljoen buitenlandse bezoekers per jaar. Dat betekent een verdrievoudiging op amper een half decennium. Die toenemende toeristische belangstelling is gedeeltelijk te danken aan de goedkopere yen en een versoepeling van de visum-regeling. Verwacht wordt dat dat tegen eind dit decennium, wanneer de Olympische Zomerspelen in Tokio worden georganiseerd, 40 miljoen buitenlandse bezoekers per jaar moeten worden verwacht.

Dilemma

“Dat creëert een dilemma voor de badhuizen,” benadrukt Yuya Ota, woordvoerder van het Japan Tourism Agency. “Meer dan een derde van de buitenlandse toeristen bezoekt ook een badhuis. Steeds vaker dragen die gasten echter een tatoeage. Sommige uitbaters weten niet goed op welke manier met het probleem moet worden omgegaan.”

Wanneer de tekening niet door een pleister kan worden verborgen, zou de toerist vaak worden geweigerd. Onder meer wordt gewezen naar de lotgevallen van een Maori-vrouw die vier jaar in geleden in Japan was voor een conferentie over inheemse talen. Het gelaat van de vrouw was, volgens de Maori-traditie, met een tatoeage versierd. Dat was voor een badhuis in Hokkaido een motief om haar de toegang te weigeren.

Het Japanse toeristische bureau heeft sindsdien de badhuizen wel gevraagd tegen buitenlandse bezoekers een tolerantere houding aan te nemen. De reacties zijn echter gedeeld. Een onderzoek drie jaar geleden toonde aan dat de helft van de badhuizen buitenlanders met tatoeages nog altijd weigeren.

“Buitenlandse toeristen hebben voor een heropleving van de badhuizen gezorgd,” erkennen woordvoerders van de Japan Spa Association. “De inspanningen van de overheid kunnen echter het diepe Japanse taboe rond tatoeages niet wegnemen. Er zijn nog altijd meer Japanse bezoekers dan buitenlanders.”

Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat een tolerante houding tegenover toeristen door de gangsters als discriminatie zou kunnen worden beschouwd. “Ook dat lijkt voor de uitbaters van de badhuizen geen gezonde situatie,” aldus The Economist.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close