Economie

Japan steekt ‘klimaatopwarming’ in de koelkast om VS te plezieren

Japan offert de strijd tegen de klimaatverandering op om de Verenigde Staten te plezieren. In een ontwerptekst rond de klimaatverandering die Japan voor de lopende G20-Top in Osaka heeft opgesteld, blijken immers alle verwijzingen naar sterke engagementen te zijn geschrapt. Dat zegt Leslie Hook, milieuspecialist bij de Britse zakenkrant Financial Times. Deze vaststelling is volgens Hook tekenend voor de inspanningen die Japan wil doen om zijn goede relaties met de Verenigde Staten te behouden.

“Dat heeft ontegensprekelijk te maken met een Japanse ongerustheid over de gespannen handelsbetrekkingen en de nucleaire slagkracht van Noord-Korea,” aldus de Britse krant.

Gunsten

“Goede relaties met de Verenigde Staten kunnen Japan op dat vlak belangrijke voordelen bieden,” zegt Leslie Hook. “Een analyse van de ontwerptekst toont dat alle verwijzingen naar de globale opwarming en decarbonisatie zijn verdwenen. In eerdere verklaringen konden die concepten nog wel worden teruggevonden. Ook de Klimaatakkoorden van Parijs komen minder prominent naar voor.”

“Dat is een duidelijke poging van Japan om zich in de gunst te werken van de Verenigde Staten, die duidelijk hebben gemaakt van plan te zijn om zich uit het Klimaatpact terug te trekken,” verduidelijkt Hook. “De Verenigde Staten en Japan zitten vast in moeilijke onderhandelingen over een potentiële handelsovereenkomst.”

“Vooral landbouw en autocomponenten blijken belangrijke barrières. Daarnaast hoopt Japan de Amerikaanse regering te kunnen aansporen om de economisch druk op Noord-Korea op te voeren. Japan wil immers dat Noord-Korea zijn nucleaire ambities opgeeft.”

“Het is opvallend hoe gemakkelijk Japan zijn leiderschap op klimaatgebied wil opgeven,” merkt Luca Bergamaschi, een voormalig Italiaans klimaatonderhandelaar, op. “Tegelijkertijd valt op dat Japan zware pogingen onderneemt om zich tegenover de Verenigde Staten vriendelijk op te stellen. We weten dat op Japan geen enkel ander land en grotere invloed heeft dan de Verenigde Staten. Er zullen tussen beide landen dan ook terzake sterk overleg zijn geweest.”

Onomkeerbaar

“De wereldwijde emissies hebben een recordhoogte bereikt,” aldus Leslie Hook. “Activisten plannen protesten tegen de maatregelen die Japan in het voordeel van de steenkoolontginning introduceert. Zij vragen het land om te stoppen met de bouw van nieuwe steenkoolcentrales.”

De voorbije twee jaar was het klimaathoofdstuk in de verklaring van de G20 niet langer unaniem. Daarbij legden de Verenigde Staten immers een eigen verklaring af. Japan speelt dit jaar in op de Amerikaanse stellingen. Hierdoor is er in de ontwerptekst niet langer sprake van een noodzakelijke vermindering van de emissies of koolstofarme economieën.

“De G20 en de G7 hebben in het verleden een cruciale rol gespeeld bij het smeden van klimaatovereenkomsten,” benadrukt Hook. “Dat is de voorbije jaren echter veranderd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft immers aangekondigd het Klimaatakkoord van Parijs te zullen opzeggen.”

Volgens Jennifer Morgan, hoofd van Greenpeace International, tonen de weglatingen in het ontwerp de irrelevantie de G20 in de strijd tegen de klimaatverandering, die volgens haar de grootste crisis in de wereld is. “Er is hier tevens sprake van een compleet gebrek aan politiek leiderschap,” aldus Morgan.

Het document vermijdt ook de goedkeuring van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, die de G20 in zijn vorige communiqués nochtans onomkeerbaar had genoemd.

Hoewel alle landen van de G20 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, zijn hun gezamenlijke emissies verder toegenomen. “Twee jaar geleden investeerden de landen gezamenlijk 47 miljard dollar in steenkoolcentrales,” aldus een rapport van het Overseas Development Institute. “Vijf jaar geleden was er sprake van een investering van 17 miljard dollar.”

“Dat was vooral te wijten aan China, India, Zuid-Afrika en Japan. Deze landen laten na om gedane beloftes ook daadwerkelijk in te vullen.”

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close