Articles

Jobstudenten strijken 815 miljoen euro salaris op

Het voorbije jaar hebben in België 478.680 studenten minstens één dag betaalde arbeid verricht. Dat betekent een stijging met ruim 4 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Daarmee kent de studentenarbeid in België al zes jaar op rij een toename. Het voorbije jaar werden door studenten in totaal meer dan 11 miljoen werkdagen gepresteerd. Dat betekende een toename met 7 procent tegenover het jaar voordien. Tegenover vier jaar geleden, toen het systeem van de studentenarbeid werd versoepeld, is er sprake van een toename met 17 procent. Opgemerkt wordt nog dat jobstudenten het voorbije jaar gemiddeld 23 dagen hebben gewerkt. Dat is één dag meer dan het jaar voordien.

Zomer

Gemiddeld werd een brutosalaris van 1.703 euro uitgekeerd. Tussen vijftien en zeventien werd gemiddeld een loon van 1.078 euro ontvangen. In de leeftijdsgroep tussen eenentwintig en drieëntwintig jaar loopt de gemiddelde vergoeding echter op tot 2.027 euro. Het totale loonpakket nam met 8 procent toe tot ruim 815 miljoen euro. Tevens werd vastgesteld dat een toenemend aantal studenten het hele jaar door aan de slag is. Nog slechts 28 procent van de jobstudenten heeft alleen tijdens de zomermaanden juli, augustus en september een betaalde baan. Vier jaar geleden bedroeg dat aandeel nog 27 procent. Anderzijds kon worden vastgesteld dat 16 procent van de jobstudenten gedurende de vier kwartalen van het jaar een activiteit heeft laten optekenen, tegenover slechts 12 procent vier jaar geleden. Die trend zou zich ook dit jaar verder doorzetten. Volgend jaar worden de voorwaarden voor studentenarbeid nog verder versoepeld.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close