Sectors

Jonge fietsers gaan onterecht prat op goede kennis verkeerswet

Bijna de helft van de jongeren maakt ook tijdens het fietsen gebruik van online of mobiele diensten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) bij ruim achthonderd jongeren. Ook is gebleken dat ongeveer één op twee toch een verboden rijrichting volgt. Een even grote groep fietst ook zonder de handen aan het stuur te houden.

Tegelijkertijd blijkt dat 38 procent van mening is de verkeersregels bijzonder goed te respecteren. Nog eens een groep van 47 procent zegt de wetgeving terzake goed te volgen. Volgens respectievelijk 37 procent en 14 procent zijn het daarentegen andere weggebruikers die minder goed tot slecht de verkeersregels naleven.

Wel geeft 49 procent van de ondervraagden toe dat ook de fietsers zelf zich roekeloos gedragen en volgens 60 procent plegen ook zij inbreuken tegen de verkeersregels.

Volgens de Vlaamse Automobilistenbond moet er vooral in het middelbaar onderwijs meer aandacht worden geschonken aan de verkeerswetgeving. Gevraagd wordt dat verkeerseducatie in elk jaar van het secundair onderwijs aan bod zou komen.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close