Articles

Jongeren vertrouwen financiën liefst toe aan technologiebedrijf

Millennials hebben in de traditionele banken veel minder geloof dan vroegere generaties en zijn sneller geneigd om hun vertrouwen te stellen in alternatieve financiële partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Neopay bij tweeduizend Britse consumenten.De onderzoekers zeggen daarbij duidelijk te hebben kunnen vaststellen dat de traditionele banken door de jongere generatie niet langer als de enige optie voor het beheer van zijn financiën worden bestempeld. Daarentegen vertonen de millennials steeds meer interesse hun financiële belangen aan digitale financiële kanalen toe te vertrouwen.Het onderzoek toonde dat 50 procent van de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar digitale financiële transacties niet meer aan een traditionele bank zou toevertrouwen. Daarentegen geeft 32 procent voor die activiteiten wel vertrouwen te hebben in technologiebedrijven zoals Google of Apple.

Crisis

In de oudere generaties loopt dat cijfer terug tot amper 17,5 procent. Ook in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar zegt nog altijd 41 procent voor elektronische financiële transacties geen vertrouwen te hebben in een traditionele bank. Het geloof in de traditionele banken loopt op naarmate de leeftijd van de respondent toeneemt.“Banken waren traditioneel een synoniem voor betrouwbaarheid en degelijkheid,” benadrukt Scott Dawson, commercieel directeur van Neopay. “Sinds de financiële crisis wordt de robuustheid van de banken echter in vraag gesteld. Bovendien werd de reputatie van de banken verder uitgehold door een grote reeks van schandalen.””Tegelijkertijd is er de opkomst van nieuwe technologiebedrijven die veel persoonlijke data ter beschikking hebben en voor innovatie en een bredere economische groei staan.” (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close