Sectors

Kernenergie heeft al bijna 2 miljoen levens gered

Het gebruik van kernenergie als alternatief van fossiele brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit, heeft al ongeveer 1,84 miljoen levens gered. Dat is de conclusie van een rapport van klimaatonderzoekers Pushker Kharecha en James Hansen. De onderzoekers stellen dat door het uitsparen van fossiele brandstoffen dankzij kernenergie sinds het begin van de jaren zeventig luchtvervuiling kon worden vermeden die aan vele personen het leven had kunnen kosten. Indien de wereldwijde elektriciteitsvoorziening helemaal op kernenergie zou overschakelen, zouden volgens Kharecha en Hansen nog eens tussen bijna een half miljoen en zeven miljoen doden kunnen worden vermeden.

De grote marge in de vooruitzichten is volgens de onderzoekers te wijten aan de soort productie die door kernenergie zou worden vervangen. “Kernenergie is op het gebied van slachtoffers veel veiliger dan steenkool,” merken Kharecha en Hansen op. “Daarom zou kernenergie moeten worden beschouwd als een mogelijk alternatief voor energieproductie in plaats van te worden veroordeeld als een bedreiging die zou moeten worden uitgebannen.” Door incidenten in kerncentrales zoals Chernobyl en Fukushima is de kritiek tegenover nucleaire energie bijzonder sterk gewsorden, maar Kharecha en Hansen stellen dat de verbranding van steenkool een bijzonder grote impact heeft op de wereld.

“Steenkool produceert niet alleen een belangrijke luchtvervuiling, maar creëert ook gigatonnen broeikasgassen die in de atmosfeer worden geblazen en een belangrijke bijdrage leveren tot de klimaatverandering,” voeren de wetenschappers aan. “Daardoor dreigt de zeespiegel te stijgen, waardoor het leven van grote bevolkingsgroepen door het risico op overstromingen in gevaar kan worden gebracht. Bij het benaderen van de gevaren van de energiebronnen moet worden uitgegaan van een risico-analyse in plaats van zich te laten leiden door emoties. Kernenergie is duidelijk veiliger dan steenkool en er zouden dan ook inspanningen moeten worden gedaan om steenkool te vervangen door kerncentrales, in afwachting van de doorbraak van nieuwe technologieën zoals windenergie of zonnekracht.” (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close