Sectors

Klacht tegen Belgisch bedrijf wegens gecontamineerd veevoeder

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) dient een klacht in tegen een Belgisch bedrijf dat nagelaten heeft om melding te maken van een besmetting die door gecontamineerde maïs uit Oost-Europa via een Duitse leverancier ook in Belgisch mengvoeder terecht is gekomen. Begin maart was gebleken dat Belgische runderen veevoeder hadden gekregen met maïs die door de kankerverwekkende stof aflatoxine was besmet. Onderzoek wees uit dat in de melk van die runderen geen overschrijding van de Europese norm is vastgesteld. Bemefa, de federatie van mengvoederfabrikanten, heeft zich burgerlijke partij gesteld. Daardoor krijgt de sectororganisatie inzage in het dossier, waardoor men naar eigen zeggen de mogelijkheid heeft om te onderzoeken of de Duitse leverancier Toepfer voldoende maatregelen heeft genomen om de besmette maïs uit de handel te halen en voldoende snel informatie over het probleem heeft verspreid. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close