Business

Klanten bespioneren met wifitrackers mag niet

Winkels mogen wifi niet gebruiken om hun klanten ongemerkt te bespioneren. Dat staat in een waarschuwing van de Belgische Privacycommissie. Opgemerkt wordt dat aan de shoppers minstens de kans moet worden geboden om de winkeliers te verbieden hem met zogenaamde wifitracking te volgen.

Bovendien moet aan de klant volgens de Privacycommissie vooraf toestemming worden gevraagd indien de handelaar de verzamelde gegevens zou gebruiken om aan de consument gerichte reclameboodschappen te versturen. Er wordt aan toegevoegd dat het wettelijk niet voldoende is om de klant louter te informeren over het gebruik van wifitracking.

Draadloze communicatie op de winkelvloer biedt heel wat interessante commerciële mogelijkheden. Door de technologie wordt het immers bijzonder gemakkelijk om informatie over het shoppinggedrag en de individuele voorkeuren van de klant te achterhalen. Op basis daarvan kunnen aan de shopper gerichte voorstellen of aanbevelingen worden gedaan.

Daarom wordt aan de klant op de winkelvloer vaak gratis wifi aangeboden. Eens de consument van de technologie gebruik maakt, wordt het immers gemakkelijk om nuttige informatie over de bezoeker te verzamelen. Ook worden wifisignalen van de smartphone onderschept.

Uitdrukkelijke toestemming

De technologie doet echter heel wat vragen over de afscherming van de privacy van de klant rijzen. Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) en de Privacycommissie wijzen erop dat veel winkeliers zich hierbij aan onwettelijke praktijken schuldig maken. In eerste instantie wordt benadrukt dat het illegaal is om wifitracking te organiseren zonder dat de klant van de activiteit op de hoogte is.

De Privacycommissie voegt er echter aan toe dat voor de wet ook niet aanvaard wordt dat de shopper louter wordt gewaarschuwd voor het feit dat hij wordt gevolgd. De consument moet immers minstens kunnen weigeren. Bovendien moet de klant zijn uitdrukkelijke toestemming geven indien de gegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, zegt tegenover de krant De Tijd te vrezen dat veel winkels aan hun klanten geen toestemming voor wifitracking zullen vragen. Men weet volgens hem immers dat de meeste verzoeken zouden worden afgewezen.

Maar er wordt op geween dat ook de wet op de elektronische communicatie een verbod omvat op het onderscheppen van elektronische gegevens zonder toestemming van alle personen die aan de communicatie hebben deelgenomen. Debeuckelaere merkt wel op dat de Privacycommissie onvoldoende middelen ter geschikking heeft om de naleving van de wet concreet op de winkelvloer te toetsen.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close