Economie

Klimaatwijziging: Exxon Mobil zit in nesten

In de Verenigde Staten wordt het energieconcern ExxonMobil voor de rechter gedaagd omdat het bedrijf beleggers misleidende informatie met betrekking tot de klimaatverandering zou hebben voorgehouden. Barbara Underwood, advocaat-generaal van de staat New York, wees er daarbij op dat het concern tegenover de beleggers heeft beweerd de potentiële risico’s van een strengere regelgeving rond de opwarming van de aarde in zijn zakelijke beslissingen te hebben geïntegreerd.

Onderzoek heeft volgens Underwood echter uitgewezen dat die beweringen niet met de waarheid stroken. Ook Rex Tillerson, voormalig chief executive van ExxonMobil en in de regering van de Amerikaanse president Donald Trump een tijdlang minister van buitenlandse zaken, zou van de misleidende praktijken op de hoogte zijn geweest.

Façade

“Een strengere regelgeving om de impact van de klimaatverandering beter te kunnen opvangen, kan voor de bedrijven een bijkomend financieel risico inhouden,” aldus Barbara Underwood in de klacht, die werd neergelegd bij het New York Supreme Court.

“ExxonMobil bouwde echter een façade op om investeerders te misleiden en te laten geloven dat de klimaatrisico’s in het bedrijfsbeleid en de rapportering werden verwerkt. In werkelijkheid moest worden vastgesteld dat de risico’s opzettelijk en systematisch werden onderschat of zelfs genegeerd. Ook het management was op de hoogte van de misleidende berichtgeving.”

In een reactie op de dagvaarding noemt ExxonMobil het onderzoek van de advocaat-generaal echter gekleurd. “Deze ongegronde beschuldigingen zijn het resultaat van lobbywerk achter gesloten deuren, gedragen door speciale belangen, politiek opportunisme en het onvermogen van de procureur-generaal om te erkennen dat haar onderzoek over een periode van drie jaar geen enkele misstand heeft kunnen blootleggen,” aldus ExxonMobil.

Het bedrijf zegt er dan ook naar uit te kijken om de onterecht aantijgingen zo snel mogelijk voor de rechtbank te kunnen weerleggen.

Klimaatactivist Bill McKibben reageerde echter tevreden op het initiatief van Barbara Underwood. “Big Oil zal eindelijk zelf worden geconfronteerd met de consequenties voor zijn rol in de ontregeling van het klimaat,” aldus McKibben, mede-oprichter van lobbygroep 359.org, die zich inzet voor de strijd tegen de klimaatverandering.

“De procureur-generaal van New York komt op voor beleggers die mogelijk zijn opgelicht, maar indirect ook voor de zeven miljard mensen die onder de leugens van ExxonMobil hebben te lijden.”

Gevolgen

Barbara Underwood eist een schadevergoeding, waarover verder voorlopig geen details werden vrijgegeven. Daarnaast wil ze ook dat ExxonMobil wordt verplicht om de verklaringen over zijn klimaatbeleid te herzien en de onjuiste berichtgeving voor de beleggers te corrigeren.

Ken Kimmell, voorzitter van de Union of Concerned Scientists, maakt gewag van een bijzonder belangrijk dossier, dat aanzienlijke gevolgen kan hebben. Volgens Lisa A. Rickard, voorzitter van het Institute for Legal Reform (ILR) van de Amerikaanse Chamber of Commerce, zullen dergelijke juridische procedures echter weinig bijdragen tot een efficiënte aanpak van de klimaatverandering.

In verscheidene Amerikaanse steden en staten worden ExxonMobil en andere olieproducenten – zoals British Petroleum (BP), Chevron of Royal Dutch Shell – ook nog geconfronteerd met rechtszaken die de ondernemingen zouden verplichten financieel bij te dragen tot de bouw van allerhande infrastructuur die een bescherming tegen de stijgende zeespiegel – een gevolg van de klimaatverandering – zou moeten kunnen bieden.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close