Articles

Boeken lezen = langer leven

Liefhebbers van boeken hebben mogelijk uitzicht op een langer leven. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University, die bijna vierduizend Amerikaanse vijftigplussers gedurende een periode van twee decennia hebben opgevolgd.

Personen die tot drieënhalf uur per week een boek lezen, zouden volgens de onderzoekers over een periode van twaalf jaar 17 procent minder kans op een overlijden lopen. Boven drieënhalf uur lectuur per week zou de levensverwachting zelfs met 23 procent worden verhoogd. Bij de lectuur van magazines en kranten bleek het effect evenwel minder uitgesproken te zijn. “Personen die veel boeken lezen, blijken over sterkere cognitieve capaciteiten – zoals een beter geoefend geheugen – te beschikken,” benadrukt onderzoeksleider Avni Bavishi, specialist openbare gezondheid aan de Yale University. “Een fictieverhaal vereist een diep engagement ten opzichte van het verhaal en de personages. Die betrokkenheid heeft, samen met de lengte van de boeken, een positieve impact op de cognitieve vaardigheden, die op hun beurt gelinkt kunnen worden aan een hogere levensverwachting.”

Relaxatie

Er is volgens Bavishi duidelijk een relatie tussen beide aspecten, maar ze geeft toe geen absolute zekerheid te hebben dat er van een oorzakelijk verband gewag kan worden gemaakt. De onderzoekers benadrukken dat personen met superieure cognitieve vaardigheden beter bestand zijn tegen een aantal gezondheidsproblemen die door de veroudering zouden worden veroorzaakt. Wel wordt toegegeven dat niet is aangetoond dat de relatie ook geldt voor jongere populaties. “Toch kan worden aangenomen dat lectuur ook op jongere bevolkingsgroepen een gunstige impact zal hebben,” meent Bavishi. De wetenschapster zegt haar research in de toekomst verder te willen toespitsen op de verschillende soorten boeken. Daarbij zal worden bekeken of gedrukte boeken, ebooks en audiobooks al dan niet een gelijkaardige invloed op de levensverwachting hebben. Volgens sommige bronnen brengen boeken de lezer in een zekere staat van relaxatie die vergeleken kan worden met meditatie. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close