Articles

Levensverwachting groeit door groter aantal sociale contacten

Grote families en sterke sociale banden verhogen de levensverwachting. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de University of Exeter, de University of Pennsylvania en de University of Puerto Rico over een populatie van meer dan negenhonderd rhesus-makaken.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de dieren een betere levensverwachting genieten naarmate er hechtere banden met een groter aantal familieleden worden geregistreerd. “Grote families en hechte sociale banen versterken de overlevingskansen van rhesus-makaken,” benadrukt onderzoeksleider Lauren Brent, biologe aan de University of Exeter. “Een studie bij rhesus-makaken in Puerto-Rico bewees dat dieren met veel hechte familieleden ook op een hogere levensverwachting konden rekenen.” De studie toont volgens de biologe dat sociale banden een positieve impact hebben op de overlevingskansen. De resultaten reiken dan ook bijkomende redenen aan voor het sociale gedrag van dieren. Onder meer wordt erop gewezen dat sterkere sociale banden ook met een betere ontluizing gepaard gaan. Elk bijkomend sociaal contact zorgde er volgens de onderzoekers voor dat het overlijdensrisico in de loop van het volgende jaar met 2,3 procent daalde.

Cultuur

Wel bleek grotere aantallen sociale banden geen invloed te hebben op de overlevingskansen van oudere dieren. “Wellicht kunnen oudere dieren zich anders gedragen dan de jongere exemplaren,” aldus Brent. “Dieren hebben de sociale contacten nodig om zich van parasieten te kunnen verlossen. Tegelijkertijd moeten ze voldoende agressie tonen om hun positie in de hiërarchie te behouden of verbeteren. Oudere makaken hebben daarbij echter wellicht voldoende sociale vaardigheden verworven om niet langer sterk in contacten te moeten investeren.” “De resultaten kunnen ook belangrijk zijn voor betere inzichten in het menselijk gedrag,” zegt Lauren Brent. “De menselijke gemeenschap is immer bijzonder complex geworden. Factoren zoals cultuur en gezondheidszorg maken het dan ook moeilijk om de geïsoleerde impact van factoren zoals sociale relaties op de overlevingskansen van de mens te bestuderen.” (mah)

Tags
Show More
Close
Close