Articles

Londen: Prijs vastgoed stijgt aan traagste tempo in 60 maanden

De voorbije maand hebben de prijzen op de Londense vastgoedmarkt nog slechts een stijging met 3,5 procent gekend tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is de traagste groei in vijf jaar tijd.

Dat blijkt uit een rapport van vastgoedconsulent Hometrack. Vorig jaar werd op de vastgoedmarkt in Londen nog een groeitempo van 13 procent geregistreerd. Volgens Hometrack mag verwacht worden dat de huidige trends zich verder zullen doorzetten, waarbij de prijsstijgingen in de steden in het zuiden van Engeland verder zullen inkrimpen. Daarbij wordt erop gewezen dat het vastgoed in de regio voor steeds minder gezinnen betaalbaar is geworden en grote groepen geïnteresseerden uit de markt zijn weggeduwd. Bovendien moet er volgens Hometrack op worden gewezen dat deze trend nog wordt aangewakkerd door een beperkte interesse van investeerders.

Combinatie

Door al deze elementen is volgens het rapport de vraag grotendeels uit de markt verdwenen, terwijl het aanbod verder oploopt omdat investeerders hun portfolio omwille van fiscale motieven herschikken en willen afslanken. “Indien de inflatie boven een verwachte groei tussen 2 procent en 3 procent zou uitstijgen, zou Londen voor de eerste keer in zes jaar met een reële daling van de vastgoedprijzen kunnen worden geconfronteerd,” benadrukt de consulent. Er wordt gewag gemaakt van een combinatie van factoren die een ongunstige omgeving voor de vastgoedmarkt heeft gecreëerd. Daarbij wordt gewezen op een samenspel van de onzekerheid rond de brexit, fiscale druk en een nieuwe regelgeving die vereist dat buitenlandse bedrijven zich officieel moeten registreren vooraleer ze in Groot-Brittannië vastgoed kunnen kopen. Er wordt aan toegevoegd dat ook in andere steden in het zuiden van Engeland een gelijkaardige trend kon worden vastgesteld. “Ook de prijsstijgingen op de vastgoedmarkt in onder meer Cambridge, Oxford en Bristol zijn het voorbije jaar gevoelig ingekrompen,” wordt er opgemerkt. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close