Joker

Luc Lamine: persvrijheid versus persoonsbeschadiging

De VVJ (beroepsvereniging voor journalisten) hekelt de schadevergoeding die gewezen politiecommissaris Luc Lamine eist van enkele journalisten (GVA) naar aanleiding van belastende artikels ten tijde van de Antwerpse Visa-affaire… Het is heel normaal dat de vereniging haar leden en het principe van de persvrijheid tracht te beschermen. Het is bovendien heel terecht dat de vereniging schadevergoedingen van 390.000 en twee maal 100.000 Euro fel overdreven en intimiderend vindt.

Daartegenover staat echter dat valse beschuldigingen en persoonlijke aantijgingen tegenover onschuldigen een zodanige psychische en emotionele ontreddering teweeg kunnen brengen dat zulke reacties voorspelbaar zijn. Sommige gedupeerden pleegden hiervoor in het verleden al zelfmoord… De pers dient zich dan ook ernstig te bezinnen over het zo geroemde objectiviteitsprincipe dat alsmaar meer met de voeten wordt getreden door persmensen die enkel nog vanuit hun bureel en van achter hun PC journalistiek bedrijven. Journalisten die owv.oplagecijfers spektakel en scoops zoeken en daarvoor de integriteit van personen met één pennetrek of slordige reportages blijvend beschadigen, moeten gesanctioneerd of eveneens geschorst worden.Hier kan de persvrijheid niet meer ingeroepen worden. Journalisten moeten ook op de bal spelen en niet op de man. Zoniet dient er een rode kaart te volgen.

De VVJ kan deze klacht dus niet zomaar naast zich neerleggen. Op z’n minst past hier een morele schadevergoeding en restitutie. Een ‘Recht van Antwoord’ is het minste wat dient te gebeuren.Dat is wat Lamine-als mens- ook zoekt en verdient.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close