Sectors

Malysse-Sterima Heule ligt stil

Bij wasserij Malysse-Sterima in Heule hebben de arbeiders het werk neergelegd uit onvrede over hun lonen. Het personeel eist maatregelen om de koopkracht te verhogen en de aanpassing van de anciënniteitsvergoeding. Er wordt ook geklaagd over een te hoge werkdruk. De directie heeft beloofd onderhandelingen te zullen aanknopen met de vakbonden, maar de 150 arbeiders in Heule hebben gezegd niet terug aan de slag te zullen gaan voordat er een ontwerpakkoord is bereikt. Bij de hele groep Malysse-Sterima werken 584 arbeiders. Het is niet duidelijk of de acties ook dreigen uit te breiden naar de andere vestigingen. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close