Business

Man en vrouw hebben zelfde percepties over werksituatie

Stereotypes over mannen en vrouwen op de werkvloer stroken niet met de werkelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de sociale dienstengroep Securex bij Belgische werknemers. Opgemerkt wordt dat vrouwen en mannen hun beroepscarrière nagenoeg op dezelfde manier benaderen. Bij de vrouwen zegt 77 procent bezig te zijn met een carrièreplanning. Bij mannen is dat 78 procent. Ook zegt 47 procent van de vrouwen concrete mogelijkheden te zien om professionele vooruitgang te boeken. Mannen scoren op dat vlak 2 procentpunt meer. Ook zeggen 37 procent van zowel vrouwen als mannen dat ze meer overuren moeten presteren dan ze eigenlijk zouden willen. In beide groepen vindt 23 procent dat de werkdruk te hoog is. Wel zegt 52 procent van de vrouwen zich vanuit de onderneming gesteund te voelen om een evenwicht te vinden tussen werk en privé. Bij mannen is dat slechts 44 procent. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close