Economie

Mannen staan steeds meer weigerachtig om mentor te zijn voor een vrouw

De meerderheid van de mannelijke managers voelt zich ongemakkelijk bij het begeleiden van vrouwen. Velen blijken vooral nerveus te zijn over de indruk die een dergelijke relatie zou maken. Dat is de boodschap van een studie van de organisatie Leanin.org en marktonderzoeker SurveyMonkey over seksuele intimidatie in het tijdperk van #MeToo. Het onderzoek was gebaseerd op een wereldwijde enquête bij vijfduizend kaderleden en werknemers.

De studie toonde dat 60 procent van de mannelijke managers zich rond gemeenschappelijke werkactiviteiten met een vrouw ongemakkelijk voelt. Dat betekent een stijging met 14 procentpunt tegenover het jaar voordien.

Onbedoelde gevolgen

De managers toonden daarbij twaalf keer meer aarzeling rond een individuele werksituatie met een vrouw dan met een man. Ook was er negen keer meer terughoudendheid om met een vrouw op zakenreis te gaan dan met een man. Daarbij zou 36 procent zich vooral zorgen maken over de indruk die een dergelijke samenwerking zou wekken.

“Een grote groep vrouwen is recent naar buiten gekomen om seksuele intimidatie op de werkplek te melden,” erkennen de onderzoekers. “Dat is een krachtige beweging gebleken. Er waren echter ook onbedoelde gevolgen. Het onderzoek toont immers dat mannen – vooral hogere functies – terugdeinzen om op de werkvloer met vrouwen te moeten samenwerken.”

“Daardoor verdwijnt echter ook de mogelijkheid op een formeel en informeel mentorschap. Dat concept kon vrouwen nochtans helpen hun kans op netwerken, nieuwe opportuniteiten en promoties te realiseren. De angst voor beschuldigingen over seksuele intimidatie heeft grote invloed op de mogelijkheden van het mentorschap.”

Vorig jaar zei 34 procent van de mannelijke managers zich met een vrouw in situaties buiten het werk, zoals in een restaurant, niet op hun gemak te voelen. Dat aantal is dit jaar verder opgelopen tot 48 procent. Tevens bleek 34 procent actief stappen te hebben ondernomen om buiten het werk niet met een vrouwelijke collega te moeten communiceren. Mannen zijn ook minder bereid om individuele vergaderingen met vrouwen buiten het kantoor te accepteren.

Verwarring

Bij de werknemers erkent 68 procent dat seksuele intimidatie vandaag ernstiger wordt genomen dan voorheen. Slechts 8 procent gelooft dat de beschuldigingen systematische onterecht zijn. Door de berichtenstroom over pesterijen blijkt wel een grote verwarring te zijn gegroeid over de frequentie van het probleem. Volgens 22 procent is er sprake van een toename, terwijl 21 procent in een daling gelooft. Daarnaast is er een groep van 24 procent die onzeker is over de evolutie van het probleem.

De onderzoekers stelden vast dat veel vrouwen zich op het werk minder veilig voelen dan vroeger. Vorig jaar zei nog 91 procent van de ondervraagden zich op het werk veilig te voelen, maar dat cijfer is vandaag teruggevallen tot 85 procent.

Daarnaast blijkt dat de mediaberichtgeving terzake het gevoel van bedreiging versterkt. Een groot deel van de werknemers zegt ook niet het gevoel te hebben dat de daders verantwoordelijkheid moeten afleggen. Slechts 16 procent denkt dat pesters zich uiteindelijk zullen moeten verantwoorden, terwijl 30 procent van mening is dat er nooit van een bestraffing sprake zal zijn.

Daarentegen zijn velen ervan overtuigd dat de loopbaan van de slachtoffers een onevenredig zware beïnvloeding ondergaat. Volgens 55 procent heeft de ruchtbaarheid van het probleem de carrière van het slachtoffer meer schade heeft berokkend dan de loopbaan van de dader. Tevens meent 69 procent dat de gevolgen voor de slachtoffers ook langer zullen aanslepen dan voor de daders.

Actie

Wel blijkt dat #MeToo de bedrijven de voorbije periode toch tot actie heeft aangezet. Vorig jaar zei slechts 46 procent van de werknemers dat zijn bedrijf een initiatief had genomen om pesterijen op de werkplek aan te pakken. Dat cijfer is dit jaar echter opgelopen tot 70 procent.

Daarbij is er sprake van onder meer een aanpassing van het beleid rond seksuele intimidatie (36 procent), het verstrekken van advies voor een gepaste houding op de werkvloer (43 procent), begeleiding bij het melden van ongepast gedrag (28 procent) en het aanpakken of verwijderen van problematische individuen (24 procent).

Werknemers blijken van mening dat deze acties effectief zijn. In bedrijven waar de voorbije twee jaar actie werd ondernomen, zegt 72 procent dat de kans op seksuele intimidatie kleiner is geworden. Bovendien ziet 76 procent een grotere kans dat het probleem op een efficiënte manier wordt aangepakt.

Tevens zegt 82 procent dat de werkplek de interactie tussen mannen en vrouwen alvast niet ontmoedigt. Daarbij betoogt 80 procent van de ondervraagden ook geen enkel signaal te hebben opgevangen dat contact tussen mannen en vrouwen buiten de werkvloer zou moeten ontraden.

Tags
Show More
Close
Close