Business

Meeste leidinggevenden kunnen niet vrijuit denken

‘Onbevangen denken is het eerste vereiste om de status als leidinggevende te verwerven. Het vergt echter kracht om vrijuit te denken. Dat is moeilijk en daarom zijn er ook maar weinig echt goede leidinggevenden. De meeste leidinggevenden hebben duidelijk geen goddelijke status, ze voeren bijna altijd een ‘uphill fight’. Een inhoudelijk gesprek bij deze groep leidinggevenden staat nooit los van de vertwijfeling over wie ze zijn, wat ze mogen, wat ze kunnen maken.’ Dat zegt Paul van Scherpenseel van Grow2Go, een bureau voor Organisatieverandering. Deze mensen hebben het vaak moeilijk om in de hitte van de strijd zaken gescheiden te houden. Hun existentiële vertwijfeling gaat zich vermengen met het inhoudelijke gesprek en maakt dat deze leidinggevenden niet onbevangen durven denken. Hun strategie is dan gebaseerd op wat ze denken dat anderen zullen gaan zeggen. Het onderkennen dat de meeste leidinggevenden ook maar mensen zijn, is een eerste stap weg van deze tekortkoming. Doortastende organisaties onderkennen deze tekortkoming en creëren bewust ruimte om het vrijuit denken te stimuleren. Zo laat DaimlerChrysler Nederland leidinggevenden driemaandelijks hun plannen aan elkaar presenteren. Omdat er altijd meer plannen zijn dan mensen om ze uit te voeren moeten de leidinggevenden na afloop van de presentaties gezamenlijk een balans te vinden tussen de verschillende afdelingsbelangen en het organisatiebelang. Deze groepsdialogen vormen een goed middel om leidinggevenden te helpen onbevangen te denken en gezamenlijk wegen te bewandelen die anders op voorhand al zouden zijn afgeschoten.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close