Economie

Mens is niet bedreven in beoordeling van competenties

Bij de selectie van nieuwe medewerkers zouden de rekruteerders best het interview met de kandidaat schrappen. Die gesprekken leiden immers te vaak tot de aanwerving van narcistische pesters. Dat zegt Tomas Chamorro-Premuzic, professor bedrijfspsychologie aan het University College London. Chamorro-Premuzic benadrukt dat het sollicitatieproces managers en recruiters aanmoedigt om vooral mensen te selecteren die sterk op henzelf lijken, in plaats van de vaardigheden te identificeren die voor de vacante functie cruciaal zijn.

De narcist heeft volgens de professor bedrijfspsychologie bij een interview een natuurlijk voordeel. Hij kan immers terugvallen op een natuurlijk zelfvertrouwen, dat op rekruteerders vaak een grote indruk maakt.

Overtuigingskracht

In zijn meest recente boek ‘Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders’ benadrukt professor Chamorro-Premuzic het feit dat narcisten in interviews vaak heel goed naar voor komen. “De mens is niet bedreven in de beoordeling van competenties,” merkt hij daarbij op.

“Wanneer een individu zich niet bewust is van zijn grenzen en beperkingen, kan hij ook zijn omgeving vaak heel gemakkelijk van zijn veronderstelde superieure kwaliteiten overtuigen. In eerste instantie zullen narcisten erin lukken anderen te charmeren, maar ze zijn geen goede leiders. Narcisten zijn sneller geneigd zich schuldig te maken aan pesterijen en intimidaties. Ze zijn ook ongevoelig voor negatieve feedback.”

“Narcisten geven anderen de schuld van hun eigen fouten en strijken de eer op voor de prestaties van anderen,” zegt Tomas Chamorro-Premuzic nog. “Er zijn echter alternatieven voor het traditionele interview beschikbaar. Bedrijven zouden gebruik moeten maken van psychologische tests.”

“Tevens kan men teruggrijpen naar een analyse van prestaties die de kandidaat in het verleden heeft laten optekenen. Ook een doorgedreven evaluatie van het curriculum vitae kan in die strategie passen. Het schrappen van het interview biedt niet alleen een eerlijker kans aan kandidaten met een lagere zelfverzekerdheid. Op die manier kunnen ook potentiële toekomstige pestkoppen uit de rekrutering worden geweerd.”

Vrouwelijk

Chamorro-Premuzic zegt verder vastgesteld te hebben dat mannen meestal een sterker gevoel van eigenwaarde laten blijken dan vrouwen. “Dankzij dit grotere vertrouwen zijn mannen ook gemakkelijker in staat om de carrièreladder te beklimmen,” betoogt de professor bedrijfspsychologie.

“Men moet er echter rekening mee houden dat tussen 60 procent en 70 procent van de werknemers tijdens zijn carrière onder een ongeschikte manager heeft moeten dienen. Vrouwen laten daarentegen in het algemeen vooral nederigheid, integriteit en competentie blijken. Deze eigenschappen zijn nochtans een goede aanwijzing van een succesvol leiderschap.”

“Indien de werkplek niet massaal door mannen zou zijn gedomineerd, zouden vrouwen meer gezagsposities innemen. Ik spreek weliswaar over vrouwen, maar dan bedoel ik niet louter het gender. We hebben vooral meer leiders met vrouwelijke eigenschappen nodig.”

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close