Articles

Mentale gezondheid kinderen zwaar belast door gebrekkige huisvesting

Een gebrekkige huisvestiging kan een belangrijke impact hebben op emotionele problemen en gedragsstoornissen bij kinderen en leiden tot ondermaatse schoolprestaties bij tieners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College en de Tufts University bij vierentwintighonderd Amerikaanse kinderen, tieners en jonge volwassenen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat symptomen zoals angsten, depressies, leugenachtigheid en agressief gedrag nauw gelinkt kunnen worden aan de slechte huisvestingsomstandigheden en de stress die daardoor aan de ouders, kinderen en gezinnen wordt opgelegd.

“Kinderen die in slechte huisvestingsomstandigheden – met lekkende daken, gebroken ruiten, afbladderende verf, afval en ongedierte – opgroeien, worden op jonge leeftijd geconfronteerd met grotere emotionele problemen en gedragsstoornissen en hebben later op school moeilijkheden om goede resultaten te behalen,” zegt onderzoeksleider Rebekah Levine Coley, professor opvoeding aan het Boston College. “Het blijkt bovendien bijzonder moeilijk om deze nadelen te kunnen overwinnen. Een slechte huisvesting blijkt een zwaardere impact te hebben op de emotionele problemen van jongeren dan onder meer de betaalbaarheid van de woning of een gebrek aan vastgoed-eigendom.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat de residentiële instabiliteit, die deze gezinnen vaak dwingt om herhaaldelijk te verhuizen, de emotionele problemen van kinderen uit arme bevolkingsgroepen nog erger maakt, zelfs wanneer de migratie beperkt blijft tot een volgende wijk of een volgend dorp. “Een verhuis kan soms een kortstondige verbetering bieden door het creëren van een toegang tot minder dramatische woonomstandigheden of een betere school, maar op langere termijn wordt dat mogelijk voordeel volledig weggewerkt door het cumulatieve effect van de opeenvolgende migraties,” merkt professor Coley op. “Daardoor wordt het risico op emotionele problemen en gedragsstoornissen nog groter.”

De Amerikaanse wetenschappers merken op dat slechte huisvesting niet alleen de mentale gezondheid van de kinderen in het gedrang brengt, maar ook een weerslag heeft op de ouders, waardoor binnen het huisgezin grote stresssituaties dreigen te ontstaan. “De druk van een onaanvaardbare huisvesting leidt bij volwassenen onder meer tot angstigheid en depressies,” stipt professor Coley aan. “Dat heeft een weerslag op het hele gezin. De resultaten van het onderzoek maken dan ook duidelijk dat de overheid initiatieven dient te nemen om ook voor armere bevolkingscategorieën een aanvaardbare huisvestingskwaliteit te garanderen.” (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close