Politiek

Minister van Onderwijs Crevits voert digitaal paspoort in voor leerlingen

Er komt vanaf januari 2019 een digitaal paspoort metpersoonlijke gegevens voor elke leerling in Vlaanderen. Dat heeft Vlaamsminister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aangekondigd.

Het digitaal paspoort zal bestaan uit gegevens zoals leer-of gedragsstoornissen, waaronder dyslexie, autisme of een speciaal traject vaneen individuele leerling. Volgens het kabinet van Vlaams minister van OnderwijsHilde Crevits (CD&V) zou die informatie te vaak verloren gaan.

“Vandaag de dag wordt er heel wat informatie over leerlingenbijgehouden door scholen en CLB’s die telkens elders worden bewaard”, laatCrevits aan Express weten. “Op papier of elektronisch. Dit maakt dat gegevensversnipperd zijn waardoor het onduidelijk is waar een leerling recht op heeft.”

“Daarom ben ik voorstander van een databank met toegangs-,lees-, schrijf- en printrechten waar alle relevante gegevens van leerlingen opeen efficiënte manier verzameld worden. Zeg maar een leerlingenpaspoort of eenelektronisch leerlingendossier dat mee reist met de leerling. CLB beheert nu aleen elektronisch platform maar dit zou nog verder uitgebouwd kunnen worden. Ditproces om het te operationaliseren is lopend.”

“Ruimer dan een diagnose”

Vanmorgen had Crevits het op Radio 1 over “informatie overgedragsstoornissen” die op de kaart zou staan. Crevits verduidelijkt: “Het gaatover informatie welke uitdagingen de leerling ervaart in zijn of haarleerproces en welke methodes er gebruikt zijn om hen daarin teondersteunen.”

“Ruimer dan enkele een diagnose. Deze databank kanleerkrachten helpen om nieuwe leerlingen gerichter te gaan kunnen begeleiden inplaats van een nieuw traject op te starten.”

“Geen digitaal strafblad”

Crevits geeft nog mee dat het niet de bedoeling is om deprivacy van de kinderen en ouders te schenden: “Het leerproces en deontwikkeling van de leerling staan centraal, niet zijn of haar leven.Informatie die verzameld wordt, moet relevant zijn en bijdrage tot gerichteondersteuning.”

Pedagogen zeiden aan de VRT dat het niet tot een”digitaal strafblad” mag komen.

“Absoluut mee eens!”, is de comentaar van Crevits. “Ik deeldeze bezorgdheden. Het ondersteunen van het leren staat centraal. We hebben nuontzettend veel informatie die fragmentarisch door scholen of het CLB wordtbijgehouden. Dat leidt tot veel frustratie bij ouders die als hun zoon ofdochter verandert van school, telkenmale op nieuw van nul moeten beginnen.”

1 januari 2019

Crevits geeft ook nog mee dat het leerlingenpaspoort de leerlingenkaart niet zal vervangen: “Een leerlingenpaspoort heeft niets te maken met een leerlingenkaart wat een voordelenkaart is maar uiteraard niets zegt over de leerling zelf.”

Op 1 januari 2019 moet het systeem erdoor zijn. “Dan is er ook een nieuw decreet van kracht.”

Show More
Close
Close